• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

V máji 2014 bola podpísaná Zmluva o Dielo medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., a zhotoviteľom -  Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako vedúci člen združenia, spoločnosti HOCHTIEF CZ, a.s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na predmet obstarávania Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Dielo celkovo tvorí 127 stavebných objektov, z ktorých 31 objektov sú objekty tzv. „dočasného napojenia“. Z toho najvýznamnejšími je diaľnica D3 s dĺžkou 4,250 km, súčasťou diela sú ďalej 2 mostné objekty SO 223-00 a SO 224-00, ktorých celková dĺžka nosnej konštrukcie ľavého a pravého mosta je 3,866 48 km, tunel Považský Chlmec, kde severná tunelová rúra má 2, 252 km a južná tunelová rúra 2,189 40 km, ale aj objekty prechádzajúce zo stavby Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Účelom a cieľom stavby Diela je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. V súčasnosti sa celý objem cestnej premávky v tomto dopravnom úseku realizuje po ceste I/11 a I/18. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na týchto cestách.

 

Dokumenty na stiahnutie