• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

V máji 2014 bola podpísaná Zmluva o Dielo medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., a zhotoviteľom -  Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako vedúci člen združenia, spoločnosti HOCHTIEF CZ, a.s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na predmet obstarávania Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Dielo celkovo tvorí 127 stavebných objektov, z ktorých 31 objektov sú objekty tzv. „dočasného napojenia“. Z toho najvýznamnejšími je diaľnica D3 s dĺžkou 4,250 km, súčasťou diela sú ďalej 2 mostné objekty SO 223-00 a SO 224-00, ktorých celková dĺžka nosnej konštrukcie ľavého a pravého mosta je 3,866 48 km, tunel Považský Chlmec, kde severná tunelová rúra má 2, 252 km a južná tunelová rúra 2,189 40 km, ale aj objekty prechádzajúce zo stavby Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Účelom a cieľom stavby Diela je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. V súčasnosti sa celý objem cestnej premávky v tomto dopravnom úseku realizuje po ceste I/11 a I/18. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na týchto cestách.

 

Dokumenty na stiahnutie