• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

V máji 2014 bola podpísaná Zmluva o Dielo medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., a zhotoviteľom -  Združenie D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako vedúci člen združenia, spoločnosti HOCHTIEF CZ, a.s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na predmet obstarávania Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).

Dielo celkovo tvorí 127 stavebných objektov, z ktorých 31 objektov sú objekty tzv. „dočasného napojenia“. Z toho najvýznamnejšími je diaľnica D3 s dĺžkou 4,250 km, súčasťou diela sú ďalej 2 mostné objekty SO 223-00 a SO 224-00, ktorých celková dĺžka nosnej konštrukcie ľavého a pravého mosta je 3,866 48 km, tunel Považský Chlmec, kde severná tunelová rúra má 2, 252 km a južná tunelová rúra 2,189 40 km, ale aj objekty prechádzajúce zo stavby Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Účelom a cieľom stavby Diela je postupne dobudovať základný diaľničný ťah D3, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. V súčasnosti sa celý objem cestnej premávky v tomto dopravnom úseku realizuje po ceste I/11 a I/18. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na týchto cestách.

 

Dokumenty na stiahnutie