• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Partnerská zóna

Dodávateľský systém spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

S cieľom nastoliť efektívnu spoluprácu so svojimi dodávateľmi a zabezpečiť dodávku materiálov, služieb a subdodávateľských prác spustila spoločnosť EUROVIA SK, a.s. dodávateľský systém.

Pri zadávaní zákazky sa rozhodujeme v zmysle firemnej stratégie, kde kľúčovými faktormi sú:

  • kvalita
  • termíny
  • náklady (vrátane nákladov na životný cyklus)
  • inovácia

Súčasťou spomínaného procesu je aj partnerská spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Organizovanie nákupu

Ak máte záujem stať sa dodávateľom EUROVIA SK, a.s., zaregistrujte sa na dodávateľskom systéme EUROVIA SK, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie a obchodné podmienky:

http://eurovia.itender.sk/