• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Partnerská zóna

Dodávateľský systém spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

S cieľom nastoliť efektívnu spoluprácu so svojimi dodávateľmi a zabezpečiť dodávku materiálov, služieb a subdodávateľských prác spustila spoločnosť EUROVIA SK, a.s. dodávateľský systém.

Pri zadávaní zákazky sa rozhodujeme v zmysle firemnej stratégie, kde kľúčovými faktormi sú:

  • kvalita
  • termíny
  • náklady (vrátane nákladov na životný cyklus)
  • inovácia

Súčasťou spomínaného procesu je aj partnerská spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Organizovanie nákupu

Ak máte záujem stať sa dodávateľom EUROVIA SK, a.s., zaregistrujte sa na dodávateľskom systéme EUROVIA SK, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie a obchodné podmienky:

http://eurovia.itender.sk/