• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

Životné prostredie

Spoločnosť EUROVIA SK a.s. riadi svoje výrobné a nevýrobné činnosti v zmysle legislatívnych požiadaviek a etických princípov tak, aby čo najúčinnejšie obmedzovala negatívne dopady týchto činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Riadenie ochrany životného prostredia je vedením spoločnosti považovaná ako samozrejmá súčasť moderného podnikania, ktorú je potrebné neustále zlepšovať. Spoločnosť má dlhodobo zavedený systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 2005. Ako ďalší krok v environmentálnom rozvoji spoločnosť v roku 2017 zaviedla EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.  1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Dňa 11.12.2017 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti EUROVIA SK, a.s. udelená registrácia v schéma EMAS,  čím sa stala prvou stavebnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá chce zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám STN EN ISO 14001.  Spoločnosť sa tak zaradila medzi ďalších účastníkov so zodpovedným environmentálnym správaním v rámci krajín Európskej únie.  Všetky informácie o environmentálnom správaní spoločnosti sú zhrnuté v Environmentálnom vyhlásení.
 

Dokumenty na stiahnutie