• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Životné prostredie

Spoločnosť EUROVIA SK a.s. riadi svoje výrobné a nevýrobné činnosti v zmysle legislatívnych požiadaviek a etických princípov tak, aby čo najúčinnejšie obmedzovala negatívne dopady týchto činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Riadenie ochrany životného prostredia je vedením spoločnosti považovaná ako samozrejmá súčasť moderného podnikania, ktorú je potrebné neustále zlepšovať. Spoločnosť má dlhodobo zavedený systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 2005. Ako ďalší krok v environmentálnom rozvoji spoločnosť v roku 2017 zaviedla EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.  1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Dňa 11.12.2017 bola Slovenskou agentúrou životného prostredia spoločnosti EUROVIA SK, a.s. udelená registrácia v schéma EMAS,  čím sa stala prvou stavebnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá chce zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám STN EN ISO 14001.  Spoločnosť sa tak zaradila medzi ďalších účastníkov so zodpovedným environmentálnym správaním v rámci krajín Európskej únie.  Všetky informácie o environmentálnom správaní spoločnosti sú zhrnuté v Environmentálnom vyhlásení.
 

Dokumenty na stiahnutie