• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Vízie a stratégie

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK a.s. je byť jednotkou v oblasti dopravného staviteľstva.

Jednotka v odbore

Veľký potenciál vidí spoločnosť v úspešnom prepojení tradície a skúsenosti svojich pracovníkov s dynamikou a moderným prístupom k stavebníctvu ako v oblasti nových technológií, tak v oblasti ľudských zdrojov a v neposlednom rade v ekologicky citlivom prístupe k projektom.

 

Najvyhľadávanejší zamestnávateľ v odbore

Pre spoločnosť sú talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci kľúčoví. Jedine vtedy keď spojíme nadšenie, múdre hlavy a pracovité ruky môžeme dosahovať úspechy. Práve preto si EUROVIA SK, a.s. aktívne vychováva svojich vlastných pracovníkov a podporuje vzdelávanie mladých a ambicióznych ľudí, ktorým ponúka uplatnenie v mnohých profesiách.

 

Spoľahlivý obchodný partner

Hlavnou prioritou je spokojný zákazník. Aby sme sa k tomuto cieľu priblížili je nutné odviesť kvalifikovanú a odbornú prácu na každom projekte. Dlhoročná tradícia, kladné referencie, dôraz na nové technológie, ohľad na životné prostredie a motivácia zamestnancov – to sú faktory, ktoré napomáhajú tomu, aby bol zákazník naozaj spokojný.

 

Rozširovanie služieb

Diaľničné stavby a regionálne PPP projekty tvoria už tradične najväčší podiel zákaziek spoločnosti. Stále významnejší podiel ale v súčasnosti získavajú športové stavby, projekty ochrany životného prostredia, rekonštrukcia pamiatkových centier alebo špeciálne inžinierske stavby. Cieľom je ešte výraznejšia profilácia v týchto oblastiach stavebníctva. Vysokou úrovňou služieb chce spoločnosť EUROVIA SK, člen skupiny EUROVIA CS i naďalej stavať na kvalifikovaných zamestnancoch, investíciách do technológií  a modernizácii strojov a zariadení.