• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

Vízie a stratégie

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK a.s. je byť jednotkou v oblasti dopravného staviteľstva.

Jednotka v odbore

Veľký potenciál vidí spoločnosť v úspešnom prepojení tradície a skúsenosti svojich pracovníkov s dynamikou a moderným prístupom k stavebníctvu ako v oblasti nových technológií, tak v oblasti ľudských zdrojov a v neposlednom rade v ekologicky citlivom prístupe k projektom.

 

Najvyhľadávanejší zamestnávateľ v odbore

Pre spoločnosť sú talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci kľúčoví. Jedine vtedy keď spojíme nadšenie, múdre hlavy a pracovité ruky môžeme dosahovať úspechy. Práve preto si EUROVIA SK, a.s. aktívne vychováva svojich vlastných pracovníkov a podporuje vzdelávanie mladých a ambicióznych ľudí, ktorým ponúka uplatnenie v mnohých profesiách.

 

Spoľahlivý obchodný partner

Hlavnou prioritou je spokojný zákazník. Aby sme sa k tomuto cieľu priblížili je nutné odviesť kvalifikovanú a odbornú prácu na každom projekte. Dlhoročná tradícia, kladné referencie, dôraz na nové technológie, ohľad na životné prostredie a motivácia zamestnancov – to sú faktory, ktoré napomáhajú tomu, aby bol zákazník naozaj spokojný.

 

Rozširovanie služieb

Diaľničné stavby a regionálne PPP projekty tvoria už tradične najväčší podiel zákaziek spoločnosti. Stále významnejší podiel ale v súčasnosti získavajú športové stavby, projekty ochrany životného prostredia, rekonštrukcia pamiatkových centier alebo špeciálne inžinierske stavby. Cieľom je ešte výraznejšia profilácia v týchto oblastiach stavebníctva. Vysokou úrovňou služieb chce spoločnosť EUROVIA SK, člen skupiny EUROVIA CS i naďalej stavať na kvalifikovaných zamestnancoch, investíciách do technológií  a modernizácii strojov a zariadení.