• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Vízie a stratégie

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK a.s. je byť jednotkou v oblasti dopravného staviteľstva.

Jednotka v odbore

Veľký potenciál vidí spoločnosť v úspešnom prepojení tradície a skúsenosti svojich pracovníkov s dynamikou a moderným prístupom k stavebníctvu ako v oblasti nových technológií, tak v oblasti ľudských zdrojov a v neposlednom rade v ekologicky citlivom prístupe k projektom.

 

Najvyhľadávanejší zamestnávateľ v odbore

Pre spoločnosť sú talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci kľúčoví. Jedine vtedy keď spojíme nadšenie, múdre hlavy a pracovité ruky môžeme dosahovať úspechy. Práve preto si EUROVIA SK, a.s. aktívne vychováva svojich vlastných pracovníkov a podporuje vzdelávanie mladých a ambicióznych ľudí, ktorým ponúka uplatnenie v mnohých profesiách.

 

Spoľahlivý obchodný partner

Hlavnou prioritou je spokojný zákazník. Aby sme sa k tomuto cieľu priblížili je nutné odviesť kvalifikovanú a odbornú prácu na každom projekte. Dlhoročná tradícia, kladné referencie, dôraz na nové technológie, ohľad na životné prostredie a motivácia zamestnancov – to sú faktory, ktoré napomáhajú tomu, aby bol zákazník naozaj spokojný.

 

Rozširovanie služieb

Diaľničné stavby a regionálne PPP projekty tvoria už tradične najväčší podiel zákaziek spoločnosti. Stále významnejší podiel ale v súčasnosti získavajú športové stavby, projekty ochrany životného prostredia, rekonštrukcia pamiatkových centier alebo špeciálne inžinierske stavby. Cieľom je ešte výraznejšia profilácia v týchto oblastiach stavebníctva. Vysokou úrovňou služieb chce spoločnosť EUROVIA SK, člen skupiny EUROVIA CS i naďalej stavať na kvalifikovaných zamestnancoch, investíciách do technológií  a modernizácii strojov a zariadení.