• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.


Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

všetky novinky

Eurovia

Vízie a stratégie

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK a.s. je byť jednotkou v oblasti dopravného staviteľstva.

Jednotka v odbore

Veľký potenciál vidí spoločnosť v úspešnom prepojení tradície a skúsenosti svojich pracovníkov s dynamikou a moderným prístupom k stavebníctvu ako v oblasti nových technológií, tak v oblasti ľudských zdrojov a v neposlednom rade v ekologicky citlivom prístupe k projektom.

 

Najvyhľadávanejší zamestnávateľ v odbore

Pre spoločnosť sú talentovaní, kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci kľúčoví. Jedine vtedy keď spojíme nadšenie, múdre hlavy a pracovité ruky môžeme dosahovať úspechy. Práve preto si EUROVIA SK, a.s. aktívne vychováva svojich vlastných pracovníkov a podporuje vzdelávanie mladých a ambicióznych ľudí, ktorým ponúka uplatnenie v mnohých profesiách.

 

Spoľahlivý obchodný partner

Hlavnou prioritou je spokojný zákazník. Aby sme sa k tomuto cieľu priblížili je nutné odviesť kvalifikovanú a odbornú prácu na každom projekte. Dlhoročná tradícia, kladné referencie, dôraz na nové technológie, ohľad na životné prostredie a motivácia zamestnancov – to sú faktory, ktoré napomáhajú tomu, aby bol zákazník naozaj spokojný.

 

Rozširovanie služieb

Diaľničné stavby a regionálne PPP projekty tvoria už tradične najväčší podiel zákaziek spoločnosti. Stále významnejší podiel ale v súčasnosti získavajú športové stavby, projekty ochrany životného prostredia, rekonštrukcia pamiatkových centier alebo špeciálne inžinierske stavby. Cieľom je ešte výraznejšia profilácia v týchto oblastiach stavebníctva. Vysokou úrovňou služieb chce spoločnosť EUROVIA SK, člen skupiny EUROVIA CS i naďalej stavať na kvalifikovaných zamestnancoch, investíciách do technológií  a modernizácii strojov a zariadení.