• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Systém kvality

Naši zákazníci od nás očakávajú dodržiavanie slova, plnenie termínov a kvalitu práce. Dnešná doba a pôsobenie neúprosných zákonov trhu tieto požiadavky podčiarkujú.

Našim cieľom je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov a užívateľov našich diel. Úspech je kolektívnym cieľom a kvalita dominujúcim prostriedkom pri napredovaní celej akciovej spoločnosti.

 

december 2009

 • ku dňu 16.12.2009, kedy sa spoločnosť premenovala na EUROVIA SK, a.s., získala certifikát systému manažárstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 :2008, ďalej certifikát systému manažárstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 : 2009 a taktiež certifikát systému environmentálneho manažárstva podľa normy STN EN ISO 14001 : 2005 / ISO 14001 : 2004

 

 

január 2008

 • vydanie nového certifikátu podľa OHSAS 18001:1999 ( bez kombinovanej značky IAF MLA a to na základe zmien v dohovoroch o vzájomnom uznávaní Európskej spolupráce na akreditáciu – EA MAC ), vydaný 10.1.2008 s platnosťou do 15.11.2009.

jún 2007

 • certifikačný audit v spoločnosti EUROVIA – Cesty podľa systému STN EN ISO 14 001 + vydanie certifikátu spoločnosťou Certicom, n.o. s platnosťou od 11.7.2007 do 10.7.2010
 • recertifikačné audity v spoločnosti EUROVIA - Cesty podľa systému STN EN ISO 9001 a OHSAS 18001 + vydanie nových certifikátov s platnosťou od 11.7.2007 do 15.11.2009 ( OHSAS 18001 ) a do 29.6.2009 (STN EN ISO 9001)
 • recertifikačný audit v spoločnosti EUROVIA - Kameňolomy podľa systému STN EN ISO 9001 + vydanie nového certifikátu, platnosť od 10.7.2007 do 30.5.2008.

 

január 2007

 • príprava a dopracovanie dokumentácie v spoločnosti EUROVIA – Cesty na certifikačný audit podľa STN EN ISO 14001

október 2006

 • certifikačný audit v spoločnosti EUROVIA – Cesty podľa systému OHSAS 18001:1999 + vydanie nového certifikátu spoločnosťou Certicom, n.o. Bratislava s platnosťou od 16.11.2006 do 15.11.2009

jún 2006

 • recertifikačné audity systému STN EN ISO 9001 v spoločnosti EUROVIA - Cesty + vydanie nového certifikátu s platnosťou od 30.6.2006 do 29.6.2009
 • recertifikačné audity systému STN EN ISO 9001 v spoločnosti EUROVIA - Kameňolomy + rozšírenie certifikátu na kameňolomy Sekier, Vígľaš, Malužiná, Liptovská Mara, Hanišberg, Dubná skala, platnosť od 30.6.2006 do 30.5.2008.

rok 2005

 • 1.7.2005 vznik a.s. EUROVIA - Cesty
 • 21.11.2005 získanie certifikátov podľa STN ISO 14001 a OHSAS 18001 od spoločnosti APA Cert Slovakia

rok 2004

 • akreditácia strediska laboratória Cestné stavby, a.s. Košice podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2000, platnosť certifikátu do 2009
 • certifikácia systému vnútropodnikovej kontroly výrobní Cestné stavby, a.s. Košice
 • certifikácia systému vnútropodnikovej kontroly výrobní SLOV-VIA, a.s. Poprad
 • príprava na certifikáciu environmentálneho manažérskeho systému kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

október 2004

 • recertifikácia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000, platnosť certifikátu do októbra 2007 v SLOV-VIA, a.s. Poprad

30. 6. 2003

 • recertifikácia systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001: 2000, platnosť certifikátu do 29. 6. 2006 v Cestné stavby, a.s. Košice

november 2001

 • Certifikát systému kvality podľa STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994 v SLOV-VIA, a.s. Poprad

jún 1997

 • certifikát systému kvality podľa normy STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994 v Cestné stavby, a.s. Košice, ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku

rok 1994

 • začiatok budovania systému kvality podľa európskych noriem (ISO a EN) v Cestné stavby, a.s. Košice