• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Naša činnosť

Realizujeme

 • výstavbu, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov
 • inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby, výstavbu kanalizácií, vodovodov a plynovodov
 • mestské komunikácie, parky, pešie zóny... pre obce, mestá, VÚC (komunálna správa)
 • výrobu a predaj asfaltových obalených zmesí
 • náterové, penetračné a postrekové technológie
 • zabezpečovanie údržby komunikácií aj dlhodobo
 • zabezpečovanie financovania dopravných stavieb pre mestá a obce
 • stabilizáciu zemín cementom resp. vápnom

onas_img5.jpg

Pri realizácii stavieb uplatňujeme osvedčené a progresívne technológie :

 • asfaltové zmesi rôznych tried a typov, náterové technológie
 • farebné asfaltové vrstvy a zámková dlažba osobitne i v kombinácii
 • kamenivo spevnené cementom, kamenivo spevnené pomaly tuhnúcim spojivom
 • betónové podklady a vylepšovanie zemín
 • frézovanie živičných krytov
 • hydroizolácie betónových mostov a striech modifi kovanými asfaltovými pásmi a systémom celoplošnej izolácie
 • drôteno-štrkový systém pre oporné múry

 

Pri realizácii sa využívajú vlastné moderné technické zariadenia, technológie a materiály. Prostredníctvom sesterskej spoločnosti EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.  je firma sebestačná vo výrobe a dodávke vysokokvalitného drveného hutného kameniva, ktoré spĺňa všetky predpísané technicko-kvalitatívne podmienky podľa sortimentov. EUROVIA SK je výrobcom polotovarov asfalto-betónových a betónových zmesí všetkých akostných tried. Jej strojné vybavenie umožňuje realizovať všetky druhy prác v predmete činnosti komplexne, v krátkom čase a vysokej kvalite.