• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

IMS - Integrovaný manažérsky systém

Zákazníci očakávajú od spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  dodržiavanie slova, plnenie termínov a kvalitu odvedenej práce. Dnešná doba a pôsobenie neúprosných zákonov trhu tieto požiadavky len podčiarkujú.

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK, a.s. je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov a užívateľov všetkých diel. Úspech je kolektívnym cieľom a kvalita dominujúcim prostriedkom pri napredovaní celej akciovej spoločnosti.

Systém kvality sa začal v rámci spoločnosti budovať už v roku 1994 a v júni 1997 sme ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, v tom čase s názvom Cestné stavby, a.s. Košice, získali certifikát systému kvality podľa normy STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994.

Posledná recertifikácia systému manažérstva kvality prebehla v júni 2015 podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001:2004. Dohľadové audity systému manažérstva kvality sa konajú každoročne.

Platné certifikáty spoločnosti EUROVIA SK, a.s. k Februáru 2017:

  • systému manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 :2008, reg.č.CM 4970615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému environmentálneho manažárstva podľa normy STN EN ISO 14001 : 2005 / ISO 14001 : 2004 reg.č. EMS 0890615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 : 2009, reg.č.OHSAS 0770615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.