• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

IMS - Integrovaný manažérsky systém

Zákazníci očakávajú od spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  dodržiavanie slova, plnenie termínov a kvalitu odvedenej práce. Dnešná doba a pôsobenie neúprosných zákonov trhu tieto požiadavky len podčiarkujú.

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK, a.s. je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov a užívateľov všetkých diel. Úspech je kolektívnym cieľom a kvalita dominujúcim prostriedkom pri napredovaní celej akciovej spoločnosti.

Systém kvality sa začal v rámci spoločnosti budovať už v roku 1994 a v júni 1997 sme ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, v tom čase s názvom Cestné stavby, a.s. Košice, získali certifikát systému kvality podľa normy STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994.

Posledná recertifikácia systému manažérstva kvality prebehla v júni 2015 podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001:2004. Dohľadové audity systému manažérstva kvality sa konajú každoročne.

Platné certifikáty spoločnosti EUROVIA SK, a.s. k Februáru 2017:

  • systému manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 :2008, reg.č.CM 4970615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému environmentálneho manažárstva podľa normy STN EN ISO 14001 : 2005 / ISO 14001 : 2004 reg.č. EMS 0890615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 : 2009, reg.č.OHSAS 0770615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.