• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

IMS - Integrovaný manažérsky systém

Zákazníci očakávajú od spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  dodržiavanie slova, plnenie termínov a kvalitu odvedenej práce. Dnešná doba a pôsobenie neúprosných zákonov trhu tieto požiadavky len podčiarkujú.

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK, a.s. je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov a užívateľov všetkých diel. Úspech je kolektívnym cieľom a kvalita dominujúcim prostriedkom pri napredovaní celej akciovej spoločnosti.

Systém kvality sa začal v rámci spoločnosti budovať už v roku 1994 a v júni 1997 sme ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, v tom čase s názvom Cestné stavby, a.s. Košice, získali certifikát systému kvality podľa normy STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994.

Posledná recertifikácia systému manažérstva kvality prebehla v júni 2015 podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001:2004. Dohľadové audity systému manažérstva kvality sa konajú každoročne.

Platné certifikáty spoločnosti EUROVIA SK, a.s. k Februáru 2017:

  • systému manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 :2008, reg.č.CM 4970615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému environmentálneho manažárstva podľa normy STN EN ISO 14001 : 2005 / ISO 14001 : 2004 reg.č. EMS 0890615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 : 2009, reg.č.OHSAS 0770615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.