• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA vo svete a na Slovensku

Základné informácie o Skupine EUROVIA ( pozri video dolu ):

  • súčasť celosvetového koncernu VINCI
  • pôsobenie najmä v krajinách Európy a severnej Ameriky 
  • 3 oblasti pôsobenia : dopravná infraštruktúra a mestské úpravy, priemyselná  výroba, údržba a služby

 

EUROVIA vo svete : 

Spoločnosť EUROVIA v číslach (celosvetové pôsobenie):

 

Počet zamestnancov: 38 000

42 000 stavieb ročne

Obchodný obrat: 7,6 mld. €

 

STAVBY, LOMY, PRIEMYSELNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY:

350 – 400 lomov

300 závodov cestných a železničných stavieb

350 obaľovačiek

50-ročné zásoby kameniva

 

Prítomnosť v 15 krajinách

1 300 závodov

 

Rozdelenie obchodného obratu

57 % Francúzsko

14 % Severná a Južná Amerika

29 % Európa

 

 

 EUROVIA na Slovensku

Skupina EUROVIA sa etablovala na Slovensku na prelome rokov 2000/2001.  Najprv založila spoločnosť Slov-via a.s. Poprad ( 1998 ) a následne získala majoritu v akciovej spoločnosti Cestné stavby a.s. Košice ( 2000 ).  V r.2005 dochádza k zlúčeniu oboch spoločností a vzniká EUROVIA – Cesty, a.s. Koncom  roku 2009 sa mení názov spoločnosti na EUROVIA SK, a.s.,  ktorý viac vystihuje porfólio poskytovaných služieb a pozíciu spoločnosti v skupine.

Spoločnosť sa skladá celkovo zo siedmych základných organizačných útvarov ( závody ) a  z riaditeľstva, sídliaceho v Košiciach. Závody sú rozdelené podľa územnej pôsobnosti a zabezpečujú komplexné dodávky stavebných prác pre daný región.  Pod závody patria aj nižšie organizačné zložky - sektory.  Okrem regionálnych závodov sa v štruktúre nachádzajú aj dva špecializované závody v Poprade - jeden pod názvom Dopravné stavby, ktorý je zameraný na diaľničnú výstavbu a druhý pod názvom Obaľovne, pokrývajúci kompexne výrobu asfaltobetónových zmesí. Tretí špecializovaný pod názvom Operation závod sídli v Banskej Bystrici a jeho činnosť je zameraná na správu a údržbu rýclostnej cesty R1 - severný obchvat Banskej Bystrice.

 

 

  

  • patríme medzi 5 najväčších stavebných firiem na Slovensku
  • sme lídrom v regionálnych PPP projektoch
  • disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celej krajine
  • sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštrukturálne stavby
  • disponujeme najmodernejšími technológiami a technikami (stabilizácia zemín cementom, resp. vápnom, pokládka mikrokobercov, a iné )

 

Dokumenty na stiahnutie