• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA vo svete a na Slovensku

Základné informácie o Skupine EUROVIA ( pozri video dolu ):

 • súčasť celosvetového koncernu VINCI
 • pôsobenie najmä v krajinách Európy a severnej Ameriky 
 • 3 oblasti pôsobenia : dopravná infraštruktúra a mestské úpravy, priemyselná  výroba, údržba a služby

 

EUROVIA vo svete : 

 Kľúčové čísla Skupiny EUROVIA za rok 2012

 • konsolidovaný obrat vo výške 8,7 mld. Eur
 • operatívny výsledok vo výške 277 mil. Eur
 • 40.000 zamestnancov po celom svete
 • 300 dcérskych spoločnostií a závodov v stavebnej výrobe
 • 40.000 realizovaných stavieb
 • 400 kameňolomov : 80 mil. ton vyťaženého kameniva a viac ako 3 mld. ton zásob
 • 50 výrobní spojív
 • 405 obaľovacích súprav
 • 150 recyklačných centier

 

 EUROVIA na Slovensku

Skupina EUROVIA sa etablovala na Slovensku na prelome rokov 2000/2001.  Najprv založila spoločnosť Slov-via a.s. Poprad ( 1998 ) a následne získala majoritu v akciovej spoločnosti Cestné stavby a.s. Košice ( 2000 ).  V r.2005 dochádza k zlúčeniu oboch spoločností a vzniká EUROVIA – Cesty, a.s. Koncom  roku 2009 sa mení názov spoločnosti na EUROVIA SK, a.s.,  ktorý viac vystihuje porfólio poskytovaných služieb a pozíciu spoločnosti v skupine.

Spoločnosť sa skladá celkovo zo siedmych základných organizačných útvarov ( závody ) a  z riaditeľstva, sídliaceho v Košiciach. Závody sú rozdelené podľa územnej pôsobnosti a zabezpečujú komplexné dodávky stavebných prác pre daný región.  Pod závody patria aj nižšie organizačné zložky - sektory.  Okrem regionálnych závodov sa v štruktúre nachádzajú aj dva špecializované závody v Poprade - jeden pod názvom Dopravné stavby, ktorý je zameraný na diaľničnú výstavbu a druhý pod názvom Obaľovne, pokrývajúci kompexne výrobu asfaltobetónových zmesí. Tretí špecializovaný pod názvom Operation závod sídli v Banskej Bystrici a jeho činnosť je zameraná na správu a údržbu rýclostnej cesty R1 - severný obchvat Banskej Bystrice.

 

 

  

 • patríme do TOP 10 najväčších stavebných firiem na Slovensku
 • sme lídrom v regionálnych PPP projektoch
 • disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celej krajine
 • sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštrukturálne stavby
 • disponujeme najmodernejšími technológiami a technikami ( stabilizácia zemín cementom, resp. vápnom, pokládka mikrokobercov, a iné )

 

Dokumenty na stiahnutie