• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.


Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA vo svete a na Slovensku

Základné informácie o Skupine EUROVIA ( pozri video dolu ):

  • súčasť celosvetového koncernu VINCI
  • pôsobenie najmä v krajinách Európy a severnej Ameriky 
  • 3 oblasti pôsobenia : dopravná infraštruktúra a mestské úpravy, priemyselná  výroba, údržba a služby

 

EUROVIA vo svete : 

Spoločnosť EUROVIA v číslach (celosvetové pôsobenie):

 

Počet zamestnancov: 38 000

42 000 stavieb ročne

Obchodný obrat: 7,6 mld. €

 

STAVBY, LOMY, PRIEMYSELNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY:

350 – 400 lomov

300 závodov cestných a železničných stavieb

350 obaľovačiek

50-ročné zásoby kameniva

 

Prítomnosť v 15 krajinách

1 300 závodov

 

Rozdelenie obchodného obratu

57 % Francúzsko

14 % Severná a Južná Amerika

29 % Európa

 

 

 EUROVIA na Slovensku

Skupina EUROVIA sa etablovala na Slovensku na prelome rokov 2000/2001.  Najprv založila spoločnosť Slov-via a.s. Poprad ( 1998 ) a následne získala majoritu v akciovej spoločnosti Cestné stavby a.s. Košice ( 2000 ).  V r.2005 dochádza k zlúčeniu oboch spoločností a vzniká EUROVIA – Cesty, a.s. Koncom  roku 2009 sa mení názov spoločnosti na EUROVIA SK, a.s.,  ktorý viac vystihuje porfólio poskytovaných služieb a pozíciu spoločnosti v skupine.

Spoločnosť sa skladá celkovo zo siedmych základných organizačných útvarov ( závody ) a  z riaditeľstva, sídliaceho v Košiciach. Závody sú rozdelené podľa územnej pôsobnosti a zabezpečujú komplexné dodávky stavebných prác pre daný región.  Pod závody patria aj nižšie organizačné zložky - sektory.  Okrem regionálnych závodov sa v štruktúre nachádzajú aj dva špecializované závody v Poprade - jeden pod názvom Dopravné stavby, ktorý je zameraný na diaľničnú výstavbu a druhý pod názvom Obaľovne, pokrývajúci kompexne výrobu asfaltobetónových zmesí. Tretí špecializovaný pod názvom Operation závod sídli v Banskej Bystrici a jeho činnosť je zameraná na správu a údržbu rýclostnej cesty R1 - severný obchvat Banskej Bystrice.

 

 

  

  • patríme medzi 5 najväčších stavebných firiem na Slovensku
  • sme lídrom v regionálnych PPP projektoch
  • disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celej krajine
  • sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštrukturálne stavby
  • disponujeme najmodernejšími technológiami a technikami (stabilizácia zemín cementom, resp. vápnom, pokládka mikrokobercov, a iné )

 

Dokumenty na stiahnutie