• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora

Tunel Prešov je hlavným tunelovým objektom juhozápadného obchvatu mesta Prešov, ktorý realizuje Združenie D1 ( líder : EUROVIA SK, členovia : EUROVIA CS, METROSTAV CS, DOPRASTAV a.s, METROSTAV Slovakia a.s. ) Účelom tohto objektu je vytvorenie nosnej konštrukcie tunela v horninovom masíve výstavbou bez narušenia nadložia, teda razením. Nosná konštrukcia razeného tunela tvorí hlavnú časť tunelových rúr, pričom určuje dopravný priestor pre vedenie diaľničnej komunikácie a umiestnenie jednotlivých prvkov technického vybavenia tunela.
 
Tunel Prešov bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná 2 244 m. Razenie je realizované zo západného i východného portálu cyklickou metódou razenia - novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM).
 
Momentálne sa pracuje na dvoch čelbách, na každom portáli 16 pracovníkov. Spolu teda na tuneli pracuje 32 ľudí. Koncom septembra sa predpokladá začatie razenia na 4 čelbách.
Výrub z tunela predstavuje cca 400 tisíc m3 rúbaniny. Keďže jedno vozidlo vyvezie 8 m3, z tunela tieto vozidlá budú musieť vyjsť spolu cca 50 000 - krát.
Predpoklad prerazenia tunela Prešov je v lete 2019.