• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Navrhovaná rekonštrukcia štátnej cesty I/18 v zastavanom území mesta Prešov má celkovú dĺžku 558m. Cesta I/18 je v súčasnosti v úseku navrhovanej rekonštrukcie kritickou nehodovou lokalitou. Účelom rekonštrukcie križovatky je dosiahnuť zvýšenie kapacity cesty I/18, miestnych komunikácií – ulice V. Clementisa a Obrancov mieru, taktiež zvýšenie priepustnosti priesečníkovej križovatky ulíc Levočská, Obrancov mieru a V. Clementisa, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade i usmernenie pohybu pešej a cyklistickej dopravy pozdĺž cesty I/18 a tým zvýšenie jej bezpečnosti.

Názov a miesto stavby: I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Prešov (hl.stavbyvedúci: Matúš Tkáč)
Termín začatia stavby: jún 2018
Termín ukončenia stavby: november 2019
Cena diela podľa ZoD: 7 138 664,83 € s DPH