• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Navrhovaná rekonštrukcia štátnej cesty I/18 v zastavanom území mesta Prešov má celkovú dĺžku 558m. Cesta I/18 je v súčasnosti v úseku navrhovanej rekonštrukcie kritickou nehodovou lokalitou. Účelom rekonštrukcie križovatky je dosiahnuť zvýšenie kapacity cesty I/18, miestnych komunikácií – ulice V. Clementisa a Obrancov mieru, taktiež zvýšenie priepustnosti priesečníkovej križovatky ulíc Levočská, Obrancov mieru a V. Clementisa, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade i usmernenie pohybu pešej a cyklistickej dopravy pozdĺž cesty I/18 a tým zvýšenie jej bezpečnosti.

Názov a miesto stavby: I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru križovatka, most
Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Prešov (hl.stavbyvedúci: Matúš Tkáč)
Termín začatia stavby: jún 2018
Termín ukončenia stavby: november 2019
Cena diela podľa ZoD: 7 138 664,83 € s DPH