• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Diaľnicu D3 Žilina, Strážov –Žilina, Brodno možno v našich podmienkach považovať za unikát. Svedčia o tom i ocenenia a nominácia, ktoré počas galavečera STAVBA ROKA 2017 prevzal na pódiu podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Róbert Šinály. „Chcel by som poďakovať porote za ocenenia, ktoré boli udelené ako za projekčnú tak i stavebnú činnosť, ale za touto stavbu sa skrývajú aj veci, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Pre nás jednou z najdôležitejších je to, že počas celej doby výstavby nedošlo na stavbe k žiadnej mimoriadnej udalosti pracovného úrazu,“ povedal v jednej z ďakovných rečí R. Šinály.

Cena Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za celospoločenský prínos je len jednou z troch významných cien, ktorými sa diaľnica D3 bude môcť odteraz pýšiť. Následne bola D3-ka nominovaná na titul hlavnej ceny STAVBY ROKA 2017, ktorú medzi ostatnými nomináciami i úspešne obhájila. Hlavnú cenu STAVBA ROKA 2017 prevzal R. Šinály z rúk Ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka.

Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je unikátom s výrazným celospoločenským prínosom. Združenie D3 s celým realizačnými tímom na čele so spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. profesionálne a v zmluvne stanovenom termíne zrealizovalo diela v náročných podmienkach za použitia nových a netradičných technických riešení, ktoré si projekt vyžadoval. Odborná porota na stavbe ocenila hneď viacero faktorov, medzi ktorými nechýbala bezpečnosť prevádzky vďaka použitiu mobilných zvodidiel na oboch stranách tunelových rúr, či unikátna konštrukcia protihlukovej steny v podobe stĺporadia plniaca tri základné funkcie. Tieto parametre sú len jedny z mnohých, vďaka ktorým novostavba diaľnice D3 dotvára ráz okolitej krajiny a výrazne prispieva k zníženiu dopravného zaťaženia v okolí krajského mesta.


 

Dokumenty na stiahnutie