• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Diaľnicu D3 Žilina, Strážov –Žilina, Brodno možno v našich podmienkach považovať za unikát. Svedčia o tom i ocenenia a nominácia, ktoré počas galavečera STAVBA ROKA 2017 prevzal na pódiu podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Róbert Šinály. „Chcel by som poďakovať porote za ocenenia, ktoré boli udelené ako za projekčnú tak i stavebnú činnosť, ale za touto stavbu sa skrývajú aj veci, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Pre nás jednou z najdôležitejších je to, že počas celej doby výstavby nedošlo na stavbe k žiadnej mimoriadnej udalosti pracovného úrazu,“ povedal v jednej z ďakovných rečí R. Šinály.

Cena Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za celospoločenský prínos je len jednou z troch významných cien, ktorými sa diaľnica D3 bude môcť odteraz pýšiť. Následne bola D3-ka nominovaná na titul hlavnej ceny STAVBY ROKA 2017, ktorú medzi ostatnými nomináciami i úspešne obhájila. Hlavnú cenu STAVBA ROKA 2017 prevzal R. Šinály z rúk Ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka.

Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je unikátom s výrazným celospoločenským prínosom. Združenie D3 s celým realizačnými tímom na čele so spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. profesionálne a v zmluvne stanovenom termíne zrealizovalo diela v náročných podmienkach za použitia nových a netradičných technických riešení, ktoré si projekt vyžadoval. Odborná porota na stavbe ocenila hneď viacero faktorov, medzi ktorými nechýbala bezpečnosť prevádzky vďaka použitiu mobilných zvodidiel na oboch stranách tunelových rúr, či unikátna konštrukcia protihlukovej steny v podobe stĺporadia plniaca tri základné funkcie. Tieto parametre sú len jedny z mnohých, vďaka ktorým novostavba diaľnice D3 dotvára ráz okolitej krajiny a výrazne prispieva k zníženiu dopravného zaťaženia v okolí krajského mesta.


 

Dokumenty na stiahnutie