• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Zrekonštruovaná križovatka Sielnica bola odovzdaná do užívania

Mimoúrovňová križovatka rýchlostnej cesty R1 a cesty III/06614 je súčasťou úseku R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ a zabezpečuje prístup do obce Sielnica, pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu. Jej dobudovaním sa zvýšila bezpečnosť na úseku rýchlostnej cesty R1 Kováčová – Banská Bystrica, západ. Úprava križovatky pozostávala z 12 stavebných objektov obsahujúcich realizáciu odbočovacích a pripájacích pruhov v celkovej dĺžke takmer 2 kilometre. Vybudovanie pripájacích pruhov si vynútilo rozšírenie mostného objektu na R1 a doplnením odbočovacích vetiev boli následne vybudované aj potrebné zárubné múry pod mostom nad rýchlostnou cestou. Nová protihluková stena v okolí križovatky s výškou 4 m a dĺžku takmer 785,1 m odbremení obyvateľov žijúcich v okolí rýchlostnej cesty od hluku z premávky.

Názov stavby: Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s., závod STRED (hl.stavbyvedúci: Ing. Pavol Babík)
Doba realizácie: júl 2016 – október 2017
Cena diela: 2 195 218 Eur bez DPH