• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Slávnostné otvorenie privádzača Lehota pri Nitre

Účelom vybudovania prepojenia nachádzajúcom sa na rozhraní katastrálnych území obcí Lehota, Lužianky, Mlynárce i Kynek je odľahčenie častí mesta Nitry od tranzitnej aj miestnej dopravy. Prepojením cesty III / 51311 s rýchlostnou cestou R1 v mieste mimoúrovňovej križovatky Nitra - západ bude docielené kvalitnejšie dopravné spojenie Nitra - Lehota a napojenie obce Lehota na rýchlostnú cestu R1. Celkovo sa predpokladá, že v lokalitách Kynek - ulica Trnavská a Hlohovecká sa nielen zvýši bezpečnosť, no zároveň sa vyrovná aj kapacita križovatiek, keďže podľa štatistiky prejde obcou priemerne 1 300 vozidiel denne. Súčasťou pripojenia je okružná križovatka, ktorá umožní plynulý priebeh premávky v mieste obojstranného stúpania. 

Informácie o projekte:
Verejný obstarávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Koncesionár projektu: GRANVIA, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Granvia Construction (hl.stavbyvedúci: Ing. Pavel Obenau)
Termín výstavby: júl 2017 – október 2017
Celková cena diela: 669 000  EUR