• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň však dôjde aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok. Na pôvodnom mieste by mala zostať len súčasná zastávka Mariánska na rovnomennej ulici. Jej parametre by sa mali upraviť podla platných noriem a zastávka sa predlži a rozšíri. Na oboch koncoch nástupišťa sa vybudujú bezbariérové priechody, zastávka bude zastrešená, s informačnou elektronickou tabulou a automatom na cestovné lístky.
      Zruší sa však zastávka Mariánska pri Lazaretskej ulici, teda v smere na Kamenné námestie oproti budove Krajského riaditelstva Policajného zboru v Bratislave. Ide najmä o priestorové dôvody, keďže sa zastávka nebude dať upraviť do parametrov zastávky v opačnom smere. Zrušenú zastávku by mala nahradiť plánovaná zastávka tzv. viedenského typu, a to oproti existujúcej na Mariánskej ulici. Takáto úprava bude pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov, menej mobilné a hendikepované osoby. Vybudovaním zastávky viedenského typu  sa vytvorí zastávkový bod obsluhovaný v oboch smeroch.

Informácie o stavbe:

Investor: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava (hlavný stavbyvedúci: Petr Šikula)
Cena diela: 2 532 067,71 Eur bez DPH
Začiatok prác: 1. august 2017
Lehota výstavby: 3 mesiace