• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň však dôjde aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok. Na pôvodnom mieste by mala zostať len súčasná zastávka Mariánska na rovnomennej ulici. Jej parametre by sa mali upraviť podla platných noriem a zastávka sa predlži a rozšíri. Na oboch koncoch nástupišťa sa vybudujú bezbariérové priechody, zastávka bude zastrešená, s informačnou elektronickou tabulou a automatom na cestovné lístky.
      Zruší sa však zastávka Mariánska pri Lazaretskej ulici, teda v smere na Kamenné námestie oproti budove Krajského riaditelstva Policajného zboru v Bratislave. Ide najmä o priestorové dôvody, keďže sa zastávka nebude dať upraviť do parametrov zastávky v opačnom smere. Zrušenú zastávku by mala nahradiť plánovaná zastávka tzv. viedenského typu, a to oproti existujúcej na Mariánskej ulici. Takáto úprava bude pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov, menej mobilné a hendikepované osoby. Vybudovaním zastávky viedenského typu  sa vytvorí zastávkový bod obsluhovaný v oboch smeroch.

Informácie o stavbe:

Investor: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava (hlavný stavbyvedúci: Petr Šikula)
Cena diela: 2 532 067,71 Eur bez DPH
Začiatok prác: 1. august 2017
Lehota výstavby: 3 mesiace