• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

V rámci rekonštrukcie ide o obnovu koľajového zvršku dvojkoľajovej trate s nástupišťami spolu so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Zároveň však dôjde aj k istým zmenám rozmiestnenia niektorých zastávok. Na pôvodnom mieste by mala zostať len súčasná zastávka Mariánska na rovnomennej ulici. Jej parametre by sa mali upraviť podla platných noriem a zastávka sa predlži a rozšíri. Na oboch koncoch nástupišťa sa vybudujú bezbariérové priechody, zastávka bude zastrešená, s informačnou elektronickou tabulou a automatom na cestovné lístky.
      Zruší sa však zastávka Mariánska pri Lazaretskej ulici, teda v smere na Kamenné námestie oproti budove Krajského riaditelstva Policajného zboru v Bratislave. Ide najmä o priestorové dôvody, keďže sa zastávka nebude dať upraviť do parametrov zastávky v opačnom smere. Zrušenú zastávku by mala nahradiť plánovaná zastávka tzv. viedenského typu, a to oproti existujúcej na Mariánskej ulici. Takáto úprava bude pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov, menej mobilné a hendikepované osoby. Vybudovaním zastávky viedenského typu  sa vytvorí zastávkový bod obsluhovaný v oboch smeroch.

Informácie o stavbe:

Investor: Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava (hlavný stavbyvedúci: Petr Šikula)
Cena diela: 2 532 067,71 Eur bez DPH
Začiatok prác: 1. august 2017
Lehota výstavby: 3 mesiace