• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Účelom vybudovania prepojenia nachádzajúcom sa na rozhraní katastrálnych území obcí Lehota, Lužianky, Mlynárce i Kynek bude odľahčenie častí mesta Nitry od tranzitnej aj miestnej dopravy a tým zníženie negatívnych účinkov na životné prostredie. Prepojením cesty III / 51311 s rýchlostnou cestou R1 v mieste mimoúrovňovej križovatky Nitra - západ bude docielené kvalitnejšie dopravné spojenie Nitra - Lehota a napojenie obce Lehota na rýchlostnú cestu R1. Celkovo sa predpokladá, že v lokalitách Kynek - ulica Trnavská a Hlohovecká sa nielen zvýši bezpečnosť, no zároveň sa vyrovná aj kapacita križovatiek.
Súčasťou pripojenia bude aj okružná križovatka,ktorá má umožniť plynulý priebeh premávky v mieste obojstraného stúpania. 
Výstavba vo výške 669 tisíc Euro má predpokladanú dobu tri mesiace. 
Obyvatelia Lehoty, Veľkého Zálužia a Jarku už nebudú musieť jazdiť cez mestskú časť Kynek, na rýchlostnú cestu R1 PR1BINA sa dostanú cez nové napojenie. Výrazné odľahčenie dopravy pocítia aj obyvatelia časti Mlynárce.
Podľa štatistiky obce Lehota prejde za jeden deň po existujúcej ceste tretej triedy v obidvoch smeroch priemerne 1 300 vozidiel.