• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Účelom vybudovania prepojenia nachádzajúcom sa na rozhraní katastrálnych území obcí Lehota, Lužianky, Mlynárce i Kynek bude odľahčenie častí mesta Nitry od tranzitnej aj miestnej dopravy a tým zníženie negatívnych účinkov na životné prostredie. Prepojením cesty III / 51311 s rýchlostnou cestou R1 v mieste mimoúrovňovej križovatky Nitra - západ bude docielené kvalitnejšie dopravné spojenie Nitra - Lehota a napojenie obce Lehota na rýchlostnú cestu R1. Celkovo sa predpokladá, že v lokalitách Kynek - ulica Trnavská a Hlohovecká sa nielen zvýši bezpečnosť, no zároveň sa vyrovná aj kapacita križovatiek.
Súčasťou pripojenia bude aj okružná križovatka,ktorá má umožniť plynulý priebeh premávky v mieste obojstraného stúpania. 
Výstavba vo výške 669 tisíc Euro má predpokladanú dobu tri mesiace. 
Obyvatelia Lehoty, Veľkého Zálužia a Jarku už nebudú musieť jazdiť cez mestskú časť Kynek, na rýchlostnú cestu R1 PR1BINA sa dostanú cez nové napojenie. Výrazné odľahčenie dopravy pocítia aj obyvatelia časti Mlynárce.
Podľa štatistiky obce Lehota prejde za jeden deň po existujúcej ceste tretej triedy v obidvoch smeroch priemerne 1 300 vozidiel.