• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Mesto Prešov je jedno z mála krajských miest, ktoré nemá vyriešený odvod tranzitnej dopravy mimo mestských komunikácii. Vďaka vybudovaniu nového obchvatu dôjde ku skráteniu cestovania o zhruba 19 minút pre osobné automobily a 18 minút pre nákladné vozidlá, čím sa taktiež výrazne uľaví obyvateľom mesta. V priebehu realizácie prác a po ich ukončení sa predpokladá aj oživenie miestnej ekonomiky. Za prácou sem budú cestovať stovky ľudí. „Dúfame, že výstavba diaľničného úseku negatívne neovplyvní podmienky života občanov Prešova. Odmenou za ich trpezlivosť bude novovybudovaný diaľničný úsek, ktorý výrazne odľahčí dopravu v centre mesta,“  informoval Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorá celú výstavbu zastreší. 

Takmer 8 km dlhý úsek diaľnice D1 prechádzajúci okolo mesta Prešov začne vznikať začiatkom leta 2017 a hotový by mal byť v roku 2021.  Na trase novej D1 vznikne aj 2,2 km dlhý tunel, 18 mostov a viac ako 6 km protihlukových stien. Vybudovaný bude kruhový objazd pre plynulé napojenie dopravy z komunikácií I/18 a II/546 do Prešova. Ďalej budú realizované rozsiahle inžinierske siete a úprava potoka Vydumanec. Okrem iného v rámci rekultivácie krajiny vysadí zhotoviteľ tiež 58 000 ks kríkov a približne 500 ks stromčekov. 

Základné informácie:

 • Názov stavby: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
 • Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. EUROVIA CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
 • Doba realizácie: leto 2017 - 2021
 • Lehota výstavby: 48 mesiacov
 • Hodnota zákazky: 356 345 280,48 mil. EUR
 • Dĺžka úseku: 7,87 km
 • Dĺžka tunela: 2,2 km
 • Počet mostných objektov: 18
 • Protihlukové steny: 6 km
 • Objem výkopov: 1 348 914 m³
 • Objem násypov: 1 070 062 m³