• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Mesto Prešov je jedno z mála krajských miest, ktoré nemá vyriešený odvod tranzitnej dopravy mimo mestských komunikácii. Vďaka vybudovaniu nového obchvatu dôjde ku skráteniu cestovania o zhruba 19 minút pre osobné automobily a 18 minút pre nákladné vozidlá, čím sa taktiež výrazne uľaví obyvateľom mesta. V priebehu realizácie prác a po ich ukončení sa predpokladá aj oživenie miestnej ekonomiky. Za prácou sem budú cestovať stovky ľudí. „Dúfame, že výstavba diaľničného úseku negatívne neovplyvní podmienky života občanov Prešova. Odmenou za ich trpezlivosť bude novovybudovaný diaľničný úsek, ktorý výrazne odľahčí dopravu v centre mesta,“  informoval Róbert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., ktorá celú výstavbu zastreší. 

Takmer 8 km dlhý úsek diaľnice D1 prechádzajúci okolo mesta Prešov začne vznikať začiatkom leta 2017 a hotový by mal byť v roku 2021.  Na trase novej D1 vznikne aj 2,2 km dlhý tunel, 18 mostov a viac ako 6 km protihlukových stien. Vybudovaný bude kruhový objazd pre plynulé napojenie dopravy z komunikácií I/18 a II/546 do Prešova. Ďalej budú realizované rozsiahle inžinierske siete a úprava potoka Vydumanec. Okrem iného v rámci rekultivácie krajiny vysadí zhotoviteľ tiež 58 000 ks kríkov a približne 500 ks stromčekov. 

Základné informácie:

 • Názov stavby: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
 • Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. EUROVIA CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav Slovakia a.s.
 • Doba realizácie: leto 2017 - 2021
 • Lehota výstavby: 48 mesiacov
 • Hodnota zákazky: 356 345 280,48 mil. EUR
 • Dĺžka úseku: 7,87 km
 • Dĺžka tunela: 2,2 km
 • Počet mostných objektov: 18
 • Protihlukové steny: 6 km
 • Objem výkopov: 1 348 914 m³
 • Objem násypov: 1 070 062 m³