• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Dňa 22. marca na slávnostnom galavečeri v Incheba Expo Aréne prevzal generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Ing. Róbert Šinály, z rúk prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov ocenenie za vysokú kvalitu realizácie, kde porota ocenila najmä vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru a z rúk predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov cenu za najlepšie projektové riešenie prihlásenej stavby – Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, kde porota vysoko hodnotila predovšetkým nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta.