• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Dňa 22. marca na slávnostnom galavečeri v Incheba Expo Aréne prevzal generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Ing. Róbert Šinály, z rúk prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov ocenenie za vysokú kvalitu realizácie, kde porota ocenila najmä vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru a z rúk predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov cenu za najlepšie projektové riešenie prihlásenej stavby – Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, kde porota vysoko hodnotila predovšetkým nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta.