• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Dňa 22. marca na slávnostnom galavečeri v Incheba Expo Aréne prevzal generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Ing. Róbert Šinály, z rúk prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov ocenenie za vysokú kvalitu realizácie, kde porota ocenila najmä vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru a z rúk predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov cenu za najlepšie projektové riešenie prihlásenej stavby – Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, kde porota vysoko hodnotila predovšetkým nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta.