• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Dňa 22. marca na slávnostnom galavečeri v Incheba Expo Aréne prevzal generálny riaditeľ spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Ing. Róbert Šinály, z rúk prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov ocenenie za vysokú kvalitu realizácie, kde porota ocenila najmä vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných konštrukčných a prevádzkových parametrov diela, rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru a z rúk predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov cenu za najlepšie projektové riešenie prihlásenej stavby – Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, kde porota vysoko hodnotila predovšetkým nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu, profesionálne zvládnutie náročných inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta.