• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried

 

Vzhľadom na nárast cestnej dopravy, dopravného zaťaženia i klimatických vplyvov bolo cieľom tejto rekonštrukcie odstrániť nevyhovujúci technický stav existujúcej komunikácie. Súčasťou stavebných prác v daných úsekoch trasy bola i rekonštrukcia 26 mostných objektov.

Predmetná akcia zahŕňala rekonštrukciu 7 úsekov ciest  v celkovej dĺžke 51,99 km:

 • I/50 hranica kraja BB/KE – Bohúňovo
 • I/50 Plešivec – Slavec
 • I/50 Rožňava – Krásnohorské Podhradie
 • I/50 Svinica – Dargov
 • I/50 Sečovce – Horovce
 • I/50 Michalovce – Lúčky
 • I/50 Závadka – Sobrance

„Pre zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a bezproblémové fungovanie tejto dopravnej tepny sa zrealizovalo viacero úprav nielen na cestnom telese (výmena konštrukčnej a obrusnej vrstvy, stabilizácia cestného telesa a riešenie zosuvov, dosypanie a zosilnenie krajníc, výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov), ale taktiež bolo zabezpečené riešenie prechodov pre chodcov osadením dopravnej značky IP6 na fluorescenčnom podklade, príslušným vodorovným značením a osadením LED gombíkov s detektorom pohybu chodcov,“ informoval pred slávnostným prestrihnutím pásky Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK.

Základné údaje o stavbe:

 • Názov a miesto stavby: STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH  I. TRIED V
 • KOŠICKOM KRAJI
 • Objednávateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
 • Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA – IS – cesta I/50 v KSK (EUROVIA SK, a.s. – hlavný partner)
 • Termín začatia stavby: apríl 2015
 • Termín ukončenia stavby: december 2015
 • Zmluvná cena diela bez DPH: 37 280 445,08 €