• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried

 

Vzhľadom na nárast cestnej dopravy, dopravného zaťaženia i klimatických vplyvov bolo cieľom tejto rekonštrukcie odstrániť nevyhovujúci technický stav existujúcej komunikácie. Súčasťou stavebných prác v daných úsekoch trasy bola i rekonštrukcia 26 mostných objektov.

Predmetná akcia zahŕňala rekonštrukciu 7 úsekov ciest  v celkovej dĺžke 51,99 km:

 • I/50 hranica kraja BB/KE – Bohúňovo
 • I/50 Plešivec – Slavec
 • I/50 Rožňava – Krásnohorské Podhradie
 • I/50 Svinica – Dargov
 • I/50 Sečovce – Horovce
 • I/50 Michalovce – Lúčky
 • I/50 Závadka – Sobrance

„Pre zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a bezproblémové fungovanie tejto dopravnej tepny sa zrealizovalo viacero úprav nielen na cestnom telese (výmena konštrukčnej a obrusnej vrstvy, stabilizácia cestného telesa a riešenie zosuvov, dosypanie a zosilnenie krajníc, výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov), ale taktiež bolo zabezpečené riešenie prechodov pre chodcov osadením dopravnej značky IP6 na fluorescenčnom podklade, príslušným vodorovným značením a osadením LED gombíkov s detektorom pohybu chodcov,“ informoval pred slávnostným prestrihnutím pásky Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ EUROVIA SK.

Základné údaje o stavbe:

 • Názov a miesto stavby: STAVEBNÉ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA CESTÁCH  I. TRIED V
 • KOŠICKOM KRAJI
 • Objednávateľ: Slovenská správa ciest Bratislava
 • Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA – IS – cesta I/50 v KSK (EUROVIA SK, a.s. – hlavný partner)
 • Termín začatia stavby: apríl 2015
 • Termín ukončenia stavby: december 2015
 • Zmluvná cena diela bez DPH: 37 280 445,08 €