• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Naše stavby

Názov zakázky
Zorad zostupneZorad vzostupne
Týždeň dodávky
Zorad zostupneZorad vzostupne
Miesto stavby
Zorad zostupneZorad vzostupne
Druh stavby
Zorad zostupneZorad vzostupne
Závod
Zorad zostupneZorad vzostupne
Slovenská správa ciest 16.2014 SSC Cesty I., II., a III.tried, mostné objekty PO
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 41.2015 Obec Sielnica Diaľnice a rýchlostné cesty BB
Prešovský samosprávny kraj 28.2013 Vybrané úseky ciest II.a III.triedy Cesty I., II., a III.tried, mostné objekty PO
Obec Helcmanovce 35.2014 Košice Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Obec Bačkov 01.2014 Bačkov Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Sečovce 31.2013 Sečovce Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Čierna nad Tisou 34.2013 Čierna nad Tisou Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Strážske 37.2014 Strážske Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Čierna nad Tisou 18.2015 Čierna nad Tisou Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Sobrance 02.2014 Sobrance Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Michalovce 25.2013 Michalovce Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Obec Kechnec 03.2014 Kechnec Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Veľké Kapušany 34.2014 Veľké Kapušany Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Mesto Michalovce 52.2014 Michalovce Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Správa ciest Košického 41.2014 Hnilec Cesty I., II., a III.tried, mostné objekty KE
KONTI s.r.o. 08.2014 Košice Parkoviská, spevnené plochy,haly KE
Obec Margecany 38.2015 Margecany Parkoviská, spevnené plochy,haly KE
Lesy Slovenskej republiky, 19.2014 Mníšek nad Hnilcom Sklady, skládky a šrotovne KE
Obec Kluknava 23.2014 Kluknava Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Obec Kechnec 32.2014 Kechnec Miestne komunikácie a revitalizácie miest a obcí KE
Stránka / 13