• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Výstavba a rekonštrukcia ciest

Už od svojho vzniku bola hlavnou náplňou spoločnosti práve výstavba a rekonštrukcie ciest I., II., a III. triedy. Za obdobie svojho pôsobenia spoločnosť zrekonštruovala a zmodernizovala takmer 60% štátnych ciest I., II., a III. triedy najmä na východnom Slovensku. Rozširovanie pôsobnosti smerom na západ prinieslo nárast tejto aktivity v poslednom období aj v ostaných častiach Slovenska.

Prehľad rekonštrukčných stavieb a novej výstavby ciest za posledné obdobie:
 
Názov  stavby
Náklad
( v mil. € )
Termín realizácie
I/50 – Trhovište, rekonštrukcia vozovky
2,17
2010-2012
Sanácia následkov mimoriadnej udalosti spôsobených búrkovou činnosťou a následnými povodňami  na cestách II. a III. triedy v zasiahnutých lokalitách okresu Pezinok, r. 2011 – 2012
5,8
2011-2012
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách 1.triedy v správe SSC IVSC Košice
5,7
2011
I/67 Poprad – Kežmarok, I.etapa ( Združenie )
7,6
2008-2011
Prestavba križovatky ciest v Poprade na ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova  na okružnú križovatku
0,72
2011
Odstraňovanie havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach na východnom Slovensku z roku 2010
8,28
2010-2011
Stabilizácia zosuvov na cestách Prešovského samospr. kraja, II.etapa
1,5
2011-2012
I/18 a I/68 Prešov – Námestie mieru križovatka
2,8
2009-2010