• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Vodohospodárske práce

prace_img5.jpg

Vodohospodárske práce - úpravy tokov vrátane stupňov, prahov a prepážok sú nedielnou súčasťou stavieb mostov a ciest ako napríklad c. II/545 Bardejov prieťah, II/545 Demjata - Raslavice, I/18 Vranov - Hrabovec, II/ 547 obchvat Košická Belá. Významnou stavbou bola úprava Myslavského potoka v Košiciach - budovaná v III. etapách v r. 1981 - 1983. Pre PBaH Košice sme realizovali aj ďaľšie akcie - Oprava pravobrežnej Ondavskej hrádze, Pravobrežnú hrádzu Torysy v Sadoch n. T., Opravy kom. na ČS Pavlovce II a Hraň.

prace_img6.jpg

Pre PBaH sme realizovali aj stavby : Úprava Renčišovského potoka v Renčišove, úprava Slavkovského potoka v Matejovciach. Okrem vodohospodárskych stavieb sme sa podieľali aj na výstavbe viacerých kanalizácií, ktorá bola spojená s výstavbou ciest v prieťahoch miest a obcí , IBV a KBV ako aj samostatných kanalizácií.