• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Stabilizácia zemín

Stabilizácia zeminy cementom alebo vápnom je spôsob úpravy zemín, ktorou stabilizované zeminy získavajú pevnosť a odolnosť a zároveň sa zlepšia aj geotechnické vlastnosti zeminy.

Je to technológia, ktorá sa využíva pri výstavbe ciest, parkovísk, prístupových komunikácií, poľných a vedľajších ciest, pri výstavbe hál a budov pozemného staviteľstva. S použitím tejto technológie sa dosahuje výrazné zníženie investičných nákladov pri zachovaní maximálnej životnosti stavebného diela.

Pri stabilizácii vápnom sa dosahuje deformačný modul zeminy Edef2 od 80 MPa do 120MPa. Pri použití cementu sa dosiahuje deformačný modul zeminy Edef2 od 100 MPa do 300MPa. Na vykonávané práce sa použiva zemná fréza RACO 250, zemná fréza Wirtgen, rozsýpač cementu Panien, rozsýpač cementu Volvo, Greder - Komatsu GD 650.

Prehľad referenčných stavieb:

Akcia Termín realizácie
OC Danubia Bratislava 2000
Tesco Petržalka 2000
APP Lozorno 2001
Volkswagen Martin 2001
OC Cassovia Košice 2001
Campus Námestovo 2001
Kaufland SNV 2001
Tesco Poprad 2002
Testovacia dráha VW Bratislava 2002
Tesco Piešťany 2002