• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Obaľované zmesi

EUROVIA SK  zabezpečuje výrobu asfaltových zmesí v moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu - mikroprocesorom.

Výroba obaľovaných zmesí sa zabezpečuje v obaľovacích centrách

 • Šemša
 • Zbudza
 • Prešov - Vydumanec
 • Poprad - Kvetnica
 • Dubná Skala
 • Beladice
 • Vígľaš a Šelpice ( dcérska spol. UNIASFALT )

Výrobný program obaľovacích centier

 • asfaltové betóny všetkých tried
 • asfaltové betóny modifi kované
 • asfaltové koberce mastixované s prísadami TOPCEL, ARBOCEL, MOAS, R35
 • tenkovrstvové asfaltové koberce
 • farebné asfaltové betóny
 • asfaltové betóny hrubé a veľmi hrubé
 • obaľované kamenivo pre ložné vrstvy
 • studené asfaltové obaľované zmesi
 • predaj emulzií

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišermi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev EUROVIA SK realizuje spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora.