• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

GRIPFIBRE

(Emulzný mikrokoberec)P1011715.JPG

Gripfibre je bitúmenová zmes aplikovaná za studena s neprerušenou prípadne prerušenou krivkou zrnitosti frakcie 0/5 alebo 0/8 s pridaním vlákien. Aplikuje sa do obrusmých vrstiev v hrúbkach pohybujúcich sa okolo 10 mm.

Novátorský charakter vyvinutého produktu spočíva v syntéze vlákien v receptúre. Práve tieto vlákna dávajú priestor receptúre s prerušenou krivkou zrnitosti bez rizika segregácie a taktiež zaisťujú dosiahnutie trvalo zdrsneného povrchu. Eliminujú riziko odtekania emulzie a odskakovanie, vytrhanie kamienkov pri spojazdňovaní plôch.

Gripfibre je zmes kameniva, katiónaktívnej bitúmenovej emulzie, stabilizátorov, vody a špeciálnych prísad – syntetických vlákien. Vlákna sú prvoradou zložkou receptúry Gripfi bru. Sú organického pôvodu s dĺžkou nad 4 mm. Ich dávkovanie, kontrolované podľa dávkovania kameniva je vedené tak, že 1m2 tohto mikrokoberca je vystužený niekoľkými miliónmi vlákien. Je prispôsobený všetkým dopravným zaťaženiam a zaistí vozovke nepriepustnosť a trvalú adhéziu

Výroba a pokládka

P1011724.JPG

Kamenivo pre každý druh Gripfibre sa pripraví dopredu podľa pomeru frakcií stanovených vo výrobnom predpise. Gripfi bre sa kladie špeciálnym strojom Breining SAL 2000, so zásobníkmi pre jednotlivé komponenty, t. j. kamenivo, emulziu, vlákna, regulátory štiepenia, vrátane vlastnej zásoby vody. Miešanie zmesi prebieha v stroji kontinuálne, so zaručeným objemovým alebo váhovým dávkovaním a prietokomery. Namiešaná zmes je vynášaná dopravníkom do stredu zaveseného rámu s bočnými krytmi a do plnej šírky je zmes rozprestrená šnekom. Gripfi bre sa môže aplikovať v jednej alebo dvoch vrstvách.

Pokiaľ je podklad správne profi lovaný vhodné je použitie v jednej vrstve. S uložením druhej vrstvy je možné počítať len do istej miery deformácie podkladu (v priečnom smere merané latou s dĺžkou 2 m a v pozdĺžnom smere merané latou s dĺžkou 4 m do 8 mm).

Na práce realizované technológiou Gripfi bre ponúkame záruku 24 mesiacov.

Použitie a efektívnost

Gripfibre je možné použiť pre všetky triedy dopravného zaťaženia ciest a spevnených plôch pre dopravu a iné použitie. Po pokládke vytvára na povrchu vozovky alebo spevnených plôch súvislú bitúmenovú vrstvu, ktorá bráni prenikaniu vody, uzatvára porézne povrchy, mikrotrhliny a prispieva k obnove drsnosti a predlženiu životnosti vozoviek.

Zásady pri aplikácií zmesi:

Podklad sa musí vyčistiť mechanicky od zbytkov nečistôt, lokálne poruchy a výtlky sa musia vyspraviť, prípadne dopredu sanovať. Gripfi bre sa môže pokladať len pri týchto podmienkach:

  • musí byť počasie bez trvalých dažďových prehánok alebo dažďa
  • teplota vzduchu pri pokládke má byť min. +10 oC a za uplynulých 24 hodín nesmie teplota klesnúť pod + 5oC
  • keď je predpokladaná možnosť (podľa predpovede počasia), že do 24 hodín od pokládky klesne teplota pod bod mrazu, musia sa práce na jeho pokládke zastaviť
  • optimálna teplota na prevádzanie Gripfi bru je +15oC až +25oC
  • vlhký podklad nie je na závadu pre pokládku zmesi

V roku 2005 bola úprava GRIPFIBRE na Slovensku zrealizovaná v rozsahu 234 675 m2.