• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Ekologické stavby

Naša spoločnosť sa podieľa na realizácii ekologických stavieb: EKO-BLOCKY, výstavba skládok tuhého komunálneho odpadu, kanalizácie a pod. Systém EKO-BLOCK je v Európe mimoriadny hlavne svojou ojedinelou životnosťou a odolnosťou voči korózii. Prednosťami je kvalita a rýchlosť montáže.

Systém EKO-BLOCK bol uplatnený aj na týchto stavbách:

Akcia Náklady
(mil. sk)
ukončenie prác obstarávateľ
II/547 Košická Belá, preložka cesty 4,5 1996 SSC IÚ Košice
III/543 13 Uzovské pekľany - Renčišov II 34,1 1999 SSC IÚ Košice
I/74 Snina - Stakčín, zosuv v km 36,0 5,3 1999 SSC IÚ Košice
I/50 Hriadky - Horovce, oporný múr 3,8 1996 SSC IÚ Košice
Prešov - Slávičia ulica, úprava komunikácie 4,2 1996 MÚ Prešov
D1 Hybe - Važec 20,0 1999 Hydrostav
II/575 Palota 14,0 2003 SSC IÚ Košice

Kanalizácie:

Akcia Náklady (mil. sk) Dĺžka (km)
D1 Hybe - Važec 52,3 18,3
I/73 Nová Polianka - Svidník 13,5 8,5
I/68 - I/0 Košice,križovatka Prešovská - Sečovská 54,1 2,0
Tesco Michalovce 8,0 2,6
Trnava pri Laborci 7,7 3,0
I/50 Košice, Červený Rak - VSS 34,6 7,5
I/50 Košice, Južné nábrežie 21,6 2,0
Spoločný kanalizačný zberač Tokaj 65,3 21,0
Hypermarket TESCO Považská Bystrica 8,9 2,2
Nový závod Glacier Garlock Bearings Sučany 8,0 1,4
Shopping park Soravia III. Studená ul. Bratislava 10,2 3,6
Testovacia dráha VW Bratislava 9,5 1,3
Campus Námestovo 13,6 3,4
Hypermarket TESCO Petržalka 7,7 2,9
Hypermarket TESCO Poprad 12,1 4,3
Plastic Omnium Autoexterér 24 4,5
Kanalizácia a ČOV, Martin a regiónu Dolný Turiec 72,7 20,5

Skládky komunálneho odpadu:

Akcia Náklady (mil. sk)
TKO Kráľovský Chlmec 10,0
TKO Holčíkovce 8,5
Sanácia a rozšírenie skládky TKO Husák 11,5
Skládka 3.st.tr., Michalovce 54,2
Skládka TKO Ľubica 31,6