• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. ...

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ...

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. ...

všetky novinky

Eurovia

Rekonštrukcie centier miest a obcí

V poslednom období sa spoločnosť EUROVIA SK významne zapája do realizácie projektov revitalizácií obcí a miest, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované z  fondov Európskej únie. Tieto projekty zvyknú zahŕňať úpravu verejných priestranstiev, verejného osvetlenia, prvkov verejnej zelene, osadenie prvkov mestského mobiliáru či obnovy inžinierskych sietí.

 Naposledy zrealizované projekty :

 

Názov  stavby
Náklad
( v mil. € )
Termín realizácie
Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Sobrance
0,97
2010-2011
Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
1,95
2011-2012
Rekonštrukcia mesta Sabinov
1,11
2011-2012
Rekonštrukcia Námestia generála M.R.Štefánika ,  Brezno - III.etapa
2,2
2011-2012
Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku v obci Predajná
0,56
2012
Obnova centrálnej časti mesta Trebišov
0.78
2010-2011
Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta V.n.Topľou, II. etapa
2,07
2011
Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie Nová Dubnica
1,24
2010-2011