• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Špeciálne technológie

Špeciálne technológie

Asfaltové zálievky – spôsob opravy a ošetrenia trhlín a pracovných špár vozoviek s asfaltovým a cementobetónovým krytom, asfaltovými modifikovanými zálievkami za tepla. Zálievka zamedzuje prenikaniu vody do konštrukcie vozovky, vďaka čomu sa predlžuje jej životnosť. Aplikáciou zálievky sa ušetria finančné prostriedky na opravy vozovky, čím sa následne zvyšuje i komfort vodičov.

Dopravné značnenie – vhodne navrhnuté a bezchybne zrealizované dopravné značenie výrazne zvyšuje bezpečnosť na pozemných komunikáciách a chráni ľudské životy i zdravie. Dopravné značenie realizujeme na všetkých typoch komunikácií a zabezpečujeme aj jeho údržbu.

Cestné frézovanie – jedná sa o ekonomicky úspornú technológiu využívanú pri opravách a údržbe všetkých typov vozoviek pozemných komunikácií. Princípom je plošné odstránenie vrstvy vozovky v požadovanej hrúbke. Frézované vrstvy môžu byť asfaltové, cementobetonové a iné stmelené materiály.

Recyklácia vozoviek za studena – tento typ recyklácie je výrazen efektívnejší jako klasická technológia opráv typu „frézovanie – odvoz R-materiálu – výroba a dodávka nového materiálu – pokládka.“ Technológia je priateľská  k životnému prostrediu a vďaka cementu, ktorý sa tu používa ako spojivo je vhodná i do miest, kde je nutné imobilizovať škodlivé zložky dechtu z komunikácií.

Úprava zemín – jedná sa o technológiu úpravy zemín na mieste, čo umožňuje maximálne eliminovať finančné, logistické, ekologické či hygienické nároky ovplyvňujúce ekonomiku stavieb. Princíp technológie spočíva v zamiešaní vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do nevyhovujúcej zeminy. Vlastnosti zeminy sa tak zlepšia natoľko, že spĺňajú požiadavky platných noriem a technických predpisov.

ETANPLAST® - izolačný systém využívaný na mostných konštrukciách je originálny jednak druhom silno modifikovaného chemicky zosieťovaného asfaltu (POLYBITUME® EX) a taktiež strojovou pokládkou. Zníženie manuálních operácií výrazne znižuje pokládku a zaisťuje rovnomernú kvalitu.

ETANPLAST® bol použitý na množstve stavieb s veľkým dopravným zaťažením, napríklad na moste Konfederácie z kanadskej pevniny na ostrov Princa Eduarda v celkovej dĺžke 13 km.

Zlepšovanie zemín – je z hľadiska ekologického, ekonomického a šetrenia prírodných surovín jedna z najvýhodnejších technológií při realizácii zemných prác v cestnom i železničním staviteľstve.  Zamiešavaním vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do inak nepoužiteľnej zeminy sa jej vlastnosti zlepšia do takej miery, že spĺňajú požiadavky Technických kvalitatívnych podmienok, noriem a iných predpisov – dá sa teda využiť prakticky na všetky miestne materiály.