• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

Špeciálne technológie

Špeciálne technológie

Asfaltové zálievky – spôsob opravy a ošetrenia trhlín a pracovných špár vozoviek s asfaltovým a cementobetónovým krytom, asfaltovými modifikovanými zálievkami za tepla. Zálievka zamedzuje prenikaniu vody do konštrukcie vozovky, vďaka čomu sa predlžuje jej životnosť. Aplikáciou zálievky sa ušetria finančné prostriedky na opravy vozovky, čím sa následne zvyšuje i komfort vodičov.

Dopravné značnenie – vhodne navrhnuté a bezchybne zrealizované dopravné značenie výrazne zvyšuje bezpečnosť na pozemných komunikáciách a chráni ľudské životy i zdravie. Dopravné značenie realizujeme na všetkých typoch komunikácií a zabezpečujeme aj jeho údržbu.

Cestné frézovanie – jedná sa o ekonomicky úspornú technológiu využívanú pri opravách a údržbe všetkých typov vozoviek pozemných komunikácií. Princípom je plošné odstránenie vrstvy vozovky v požadovanej hrúbke. Frézované vrstvy môžu byť asfaltové, cementobetonové a iné stmelené materiály.

Recyklácia vozoviek za studena – tento typ recyklácie je výrazen efektívnejší jako klasická technológia opráv typu „frézovanie – odvoz R-materiálu – výroba a dodávka nového materiálu – pokládka.“ Technológia je priateľská  k životnému prostrediu a vďaka cementu, ktorý sa tu používa ako spojivo je vhodná i do miest, kde je nutné imobilizovať škodlivé zložky dechtu z komunikácií.

Úprava zemín – jedná sa o technológiu úpravy zemín na mieste, čo umožňuje maximálne eliminovať finančné, logistické, ekologické či hygienické nároky ovplyvňujúce ekonomiku stavieb. Princíp technológie spočíva v zamiešaní vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do nevyhovujúcej zeminy. Vlastnosti zeminy sa tak zlepšia natoľko, že spĺňajú požiadavky platných noriem a technických predpisov.

ETANPLAST® - izolačný systém využívaný na mostných konštrukciách je originálny jednak druhom silno modifikovaného chemicky zosieťovaného asfaltu (POLYBITUME® EX) a taktiež strojovou pokládkou. Zníženie manuálních operácií výrazne znižuje pokládku a zaisťuje rovnomernú kvalitu.

ETANPLAST® bol použitý na množstve stavieb s veľkým dopravným zaťažením, napríklad na moste Konfederácie z kanadskej pevniny na ostrov Princa Eduarda v celkovej dĺžke 13 km.

Zlepšovanie zemín – je z hľadiska ekologického, ekonomického a šetrenia prírodných surovín jedna z najvýhodnejších technológií při realizácii zemných prác v cestnom i železničním staviteľstve.  Zamiešavaním vhodného spojiva ťažkou zemnou frézou do inak nepoužiteľnej zeminy sa jej vlastnosti zlepšia do takej miery, že spĺňajú požiadavky Technických kvalitatívnych podmienok, noriem a iných predpisov – dá sa teda využiť prakticky na všetky miestne materiály.