• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

všetky novinky

Eurovia

Obaľovne

Obaľovne

EUROVIA SK zabezpečuje výrobu asfaltových zmesí v moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu - mikroprocesorom.

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišermi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev EUROVIA SK realizuje spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora.

Výroba obaľovaných zmesí sa zabezpečuje v obaľovacích centrách

 • Šemša
 • Zbudza
 • Prešov - Vydumanec
 • Poprad - Kvetnica
 • Beladice
 • Vígľaš a Šelpice a od minulého roka i obaľovacia stanica Horný Hričov ( dcérska spol. UNIASFALT )

Výrobný program obaľovacích centier pozostáva z:

 • Produkcie asfaltových betónov všetkých tried
 • Produkcie asfaltových betónov modifikovaných
 • Produkcie asfaltových kobercov mastixovaných s prísadami TOPCEL, ARBOCEL, MOAS, R35
 • Produkcie tenkovrstvových asfaltových kobercov
 • Produkcie farebných asfaltových betónov
 • Produkcie asfaltových betónov hrubých a veľmi hrubých
 • Produkcie obaľovaného kameniva pre ložné vrstvy
 • Produkcie studených asfaltových obaľovaných zmesí
 • Predaja emulzií