• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Obaľovne

Obaľovne

EUROVIA SK zabezpečuje výrobu asfaltových zmesí v moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu - mikroprocesorom.

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišermi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev EUROVIA SK realizuje spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora.

Výroba obaľovaných zmesí sa zabezpečuje v obaľovacích centrách

 • Šemša
 • Zbudza
 • Prešov - Vydumanec
 • Poprad - Kvetnica
 • Beladice
 • Vígľaš a Šelpice a od minulého roka i obaľovacia stanica Horný Hričov ( dcérska spol. UNIASFALT )

Výrobný program obaľovacích centier pozostáva z:

 • Produkcie asfaltových betónov všetkých tried
 • Produkcie asfaltových betónov modifikovaných
 • Produkcie asfaltových kobercov mastixovaných s prísadami TOPCEL, ARBOCEL, MOAS, R35
 • Produkcie tenkovrstvových asfaltových kobercov
 • Produkcie farebných asfaltových betónov
 • Produkcie asfaltových betónov hrubých a veľmi hrubých
 • Produkcie obaľovaného kameniva pre ložné vrstvy
 • Produkcie studených asfaltových obaľovaných zmesí
 • Predaja emulzií