• Slovnesky
 • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Obaľovne

Obaľovne

EUROVIA SK zabezpečuje výrobu asfaltových zmesí v moderných obaľovacích súpravách s automatickým riadením technologického procesu - mikroprocesorom.

Pokládka obaľovaných zmesí sa realizuje vysokovýkonnými finišermi vybavenými niveláciou. Zhutňovanie položených vrstiev sa vykonáva vibračnými a statickými valcami s orezávačom pokladaných vrstiev. Pre spolupôsobenie pokladaných konštrukčných vrstiev EUROVIA SK realizuje spojovacie postreky pomocou vysokotlakového distribútora.

Výroba obaľovaných zmesí sa zabezpečuje v obaľovacích centrách

 • Šemša
 • Zbudza
 • Prešov - Vydumanec
 • Poprad - Kvetnica
 • Beladice
 • Vígľaš a Šelpice a od minulého roka i obaľovacia stanica Horný Hričov ( dcérska spol. UNIASFALT )

Výrobný program obaľovacích centier pozostáva z:

 • Produkcie asfaltových betónov všetkých tried
 • Produkcie asfaltových betónov modifikovaných
 • Produkcie asfaltových kobercov mastixovaných s prísadami TOPCEL, ARBOCEL, MOAS, R35
 • Produkcie tenkovrstvových asfaltových kobercov
 • Produkcie farebných asfaltových betónov
 • Produkcie asfaltových betónov hrubých a veľmi hrubých
 • Produkcie obaľovaného kameniva pre ložné vrstvy
 • Produkcie studených asfaltových obaľovaných zmesí
 • Predaja emulzií