• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Asfalty

Asfalty a emulzie

Asfalt svojimi vlastnosťami rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje väčšinu technológií používaných v modernom cestnom staviteľstve. Deformácia povrchu ciest v dôsledku enormného nárastu dopravného zaťaženia poukázali, prečo je dôležité zlepšiť jeho vlastnosti.

Vďaka intenzívnej technickej spolupráci so sieťami výzkumných laboratórií skupiny VINCI tak mohla spoločnosť EUROVIA SK zaviesť okrem množství moderných technológií pri realizácii stavieb i vlastnú výrobu novej generácie asfaltových emulzií a modifikovaných asfaltov, vrátane asfaltov modifikovaných elastomérmy, chemicky zasieťovaných, ktoré sú nielen odolnejšie voči poveternostným výkyvom, ale znesú taktiež i vyššiu dopravnú záťaž.

Skupina asfaltov POLYBITUME® sa používa v technológiách asfaltových zmesí obaľovaných za tepla i za studena. Vďaka použitiu polymérov sa tak znižuje tepelná citlivosť asfaltov, zvyšuje sa súdržnosť zmesi a zlepšujú sa reologické vlastnosti (väčšia odolnosť voči mechanickému namáhaniu).

·        POLYBITUME® E 45 (druh PMB 25/55-60 podľa ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® E 65 (druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® EX (druh PMB 40/100-75 dle ČSN EN 14023) – vysoko modifikované spojivo vyrobené z cestného asfaltu s elastomerovým polymérom a chemicky zosieťované. Tento typ spojiva má vysokú kohéziu, najmä pri vyšších prevádzkových teplotách, vysokú schopnost preťaženia i pri nízkych teplotách, dobrú odolnosť proti trvalým deformáciám, vysokú priľnavosť a veľmi dobrú skladovateľnosť (nedochádza k oddeľovaniu polymérov). Používa sa okrem iného pre izolačný systém ETANPLAST® mostných konštrukcií.

·        EMULTECH® a EMULVIA® - katiónaktívne asfaltové emulzie pre spojovacie a penetračné adhézne postreky, ručné a mechanizované vysprávky, pre nátery, mikrokoberce a kalové zákryty, pre recykláciu za studena.