• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Asfalty

Asfalty a emulzie

Asfalt svojimi vlastnosťami rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje väčšinu technológií používaných v modernom cestnom staviteľstve. Deformácia povrchu ciest v dôsledku enormného nárastu dopravného zaťaženia poukázali, prečo je dôležité zlepšiť jeho vlastnosti.

Vďaka intenzívnej technickej spolupráci so sieťami výzkumných laboratórií skupiny VINCI tak mohla spoločnosť EUROVIA SK zaviesť okrem množství moderných technológií pri realizácii stavieb i vlastnú výrobu novej generácie asfaltových emulzií a modifikovaných asfaltov, vrátane asfaltov modifikovaných elastomérmy, chemicky zasieťovaných, ktoré sú nielen odolnejšie voči poveternostným výkyvom, ale znesú taktiež i vyššiu dopravnú záťaž.

Skupina asfaltov POLYBITUME® sa používa v technológiách asfaltových zmesí obaľovaných za tepla i za studena. Vďaka použitiu polymérov sa tak znižuje tepelná citlivosť asfaltov, zvyšuje sa súdržnosť zmesi a zlepšujú sa reologické vlastnosti (väčšia odolnosť voči mechanickému namáhaniu).

·        POLYBITUME® E 45 (druh PMB 25/55-60 podľa ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® E 65 (druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® EX (druh PMB 40/100-75 dle ČSN EN 14023) – vysoko modifikované spojivo vyrobené z cestného asfaltu s elastomerovým polymérom a chemicky zosieťované. Tento typ spojiva má vysokú kohéziu, najmä pri vyšších prevádzkových teplotách, vysokú schopnost preťaženia i pri nízkych teplotách, dobrú odolnosť proti trvalým deformáciám, vysokú priľnavosť a veľmi dobrú skladovateľnosť (nedochádza k oddeľovaniu polymérov). Používa sa okrem iného pre izolačný systém ETANPLAST® mostných konštrukcií.

·        EMULTECH® a EMULVIA® - katiónaktívne asfaltové emulzie pre spojovacie a penetračné adhézne postreky, ručné a mechanizované vysprávky, pre nátery, mikrokoberce a kalové zákryty, pre recykláciu za studena.