• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.


Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

všetky novinky

Eurovia

Asfalty

Asfalty a emulzie

Asfalt svojimi vlastnosťami rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje väčšinu technológií používaných v modernom cestnom staviteľstve. Deformácia povrchu ciest v dôsledku enormného nárastu dopravného zaťaženia poukázali, prečo je dôležité zlepšiť jeho vlastnosti.

Vďaka intenzívnej technickej spolupráci so sieťami výzkumných laboratórií skupiny VINCI tak mohla spoločnosť EUROVIA SK zaviesť okrem množství moderných technológií pri realizácii stavieb i vlastnú výrobu novej generácie asfaltových emulzií a modifikovaných asfaltov, vrátane asfaltov modifikovaných elastomérmy, chemicky zasieťovaných, ktoré sú nielen odolnejšie voči poveternostným výkyvom, ale znesú taktiež i vyššiu dopravnú záťaž.

Skupina asfaltov POLYBITUME® sa používa v technológiách asfaltových zmesí obaľovaných za tepla i za studena. Vďaka použitiu polymérov sa tak znižuje tepelná citlivosť asfaltov, zvyšuje sa súdržnosť zmesi a zlepšujú sa reologické vlastnosti (väčšia odolnosť voči mechanickému namáhaniu).

·        POLYBITUME® E 45 (druh PMB 25/55-60 podľa ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® E 65 (druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® EX (druh PMB 40/100-75 dle ČSN EN 14023) – vysoko modifikované spojivo vyrobené z cestného asfaltu s elastomerovým polymérom a chemicky zosieťované. Tento typ spojiva má vysokú kohéziu, najmä pri vyšších prevádzkových teplotách, vysokú schopnost preťaženia i pri nízkych teplotách, dobrú odolnosť proti trvalým deformáciám, vysokú priľnavosť a veľmi dobrú skladovateľnosť (nedochádza k oddeľovaniu polymérov). Používa sa okrem iného pre izolačný systém ETANPLAST® mostných konštrukcií.

·        EMULTECH® a EMULVIA® - katiónaktívne asfaltové emulzie pre spojovacie a penetračné adhézne postreky, ručné a mechanizované vysprávky, pre nátery, mikrokoberce a kalové zákryty, pre recykláciu za studena.