• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

Asfalty

Asfalty a emulzie

Asfalt svojimi vlastnosťami rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje väčšinu technológií používaných v modernom cestnom staviteľstve. Deformácia povrchu ciest v dôsledku enormného nárastu dopravného zaťaženia poukázali, prečo je dôležité zlepšiť jeho vlastnosti.

Vďaka intenzívnej technickej spolupráci so sieťami výzkumných laboratórií skupiny VINCI tak mohla spoločnosť EUROVIA SK zaviesť okrem množství moderných technológií pri realizácii stavieb i vlastnú výrobu novej generácie asfaltových emulzií a modifikovaných asfaltov, vrátane asfaltov modifikovaných elastomérmy, chemicky zasieťovaných, ktoré sú nielen odolnejšie voči poveternostným výkyvom, ale znesú taktiež i vyššiu dopravnú záťaž.

Skupina asfaltov POLYBITUME® sa používa v technológiách asfaltových zmesí obaľovaných za tepla i za studena. Vďaka použitiu polymérov sa tak znižuje tepelná citlivosť asfaltov, zvyšuje sa súdržnosť zmesi a zlepšujú sa reologické vlastnosti (väčšia odolnosť voči mechanickému namáhaniu).

·        POLYBITUME® E 45 (druh PMB 25/55-60 podľa ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® E 65 (druh PMB 45/80-55 dle ČSN EN 14023) – spojivo modifikované elastomérom

·        POLYBITUME® EX (druh PMB 40/100-75 dle ČSN EN 14023) – vysoko modifikované spojivo vyrobené z cestného asfaltu s elastomerovým polymérom a chemicky zosieťované. Tento typ spojiva má vysokú kohéziu, najmä pri vyšších prevádzkových teplotách, vysokú schopnost preťaženia i pri nízkych teplotách, dobrú odolnosť proti trvalým deformáciám, vysokú priľnavosť a veľmi dobrú skladovateľnosť (nedochádza k oddeľovaniu polymérov). Používa sa okrem iného pre izolačný systém ETANPLAST® mostných konštrukcií.

·        EMULTECH® a EMULVIA® - katiónaktívne asfaltové emulzie pre spojovacie a penetračné adhézne postreky, ručné a mechanizované vysprávky, pre nátery, mikrokoberce a kalové zákryty, pre recykláciu za studena.