• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Asfaltové zmesi

Asfaltové zmesi

Okrem všetkých bežných druhov asfaltových zmesí, vrátane zmesí s vysokým modulom tuhosti, disponuje stavebná spoločnosť EUROVIA SK, a.s. množstvím ďalších technológií vyvinutých prevažne spoločnosťou EUROVIA vo Francúzsku, ako napríklad:

·         VIAPHONE® - asfaltová zmes s nízkou hlučnosťou, ktorá účinne a trvalo znižuje emisie valivého hluku a zároveň je, oproti drenážnímu asfaltu, menej náchylná k zaneseniu.

·         GRIPFIBRE® - unikátny mikrokoberec s veľkým obsahom syntetických vlákien, ktorý umožňuje dosiahnuť dobré protišmykové vlasnosti a dlhšiu trvanlivosť. Jeho pokládka je rýchla, vozovku je možné sprevádzkovať pre užívateľov už do polhodiny od pokládky.

·         RUGOVIA®TM – zmes špeciálneho zloženia, ktoré zaisťuje dobré povrchové vlastnosti a trvanlivosť obrusnej vrstvy v malých hrúbkach.

·         REXOVIA® - špeciálny asfaltový betón odolný voči trvalým deformáciám pri zachovaní dobrých únavových vlastností. Hodí sa pre vozovky zaťažené pomaly sa pohybujúcimi alebo zastavujúcimi ťažkými dopravnými prostriedkami.

·         VIASAF® - špeciálna asfaltová zmes s vysokým obsahom silno modifikovaného asfaltu určená pre medzivrstvy obmedzujúce šírenie trhlín.

·         SALVIACIM® (asfaltocementový betón) – polotuhá vrstva vhodná pre plochy s pomalou a zastávajúcou dopravou ako sú autobusové zastávky, manipulačné plochy, letiská či priemyselné prevádzky. Hotová konštrukcia je bezšpárový monolitický komplex, ktorý má pružnosť asfaltovej zmesi, blížiaci sa svojou tuhosťou betónu a súčasne sa vyznačuje dobrou odolnoťou proti chemikáliám.

·         TEMPERA® – nízkoteplotné asfaltové zmesi vyvinuté spoločnosťou Eurovia v spolupráci s firmou MeadWestvaco, ktorých prísady Evotherm MA3 umožňujú zníženie pracovných teplôt asfaltových zmesí o 30°C, čím sa významnou mierou eliminujú emisie skleníkových plynov (až o 40%), spotreba energie (až o 30%) a expozícia pracovníkov asfaltovými výparmi.

CANADER-mix – studená asfaltová zmes z kvalitného kameniva a riedeného asfaltu so špeciálne modifikovanou aditívnou prísadou kanadského vlastníka tejto technológie, ktorá umožňuje dlhodobé skladovanie a spracovateľnosť až do -10°C. CANADER-mix umožňuje úspornú realizáciu výtlkov a drobných opráv povrchu vozoviek i za nepriaznivých klimatických podmienok – za dažďa, snehu a mrazov až do - 10°C. (viac informácií o tejto asfaltovej zmesi najdete na …….