• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK pokračuje v rekonštrukcii električkových tratí

Na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste sa v stredu (1.8.2017) začalo s kompletnou rekonštrukciou električkovej trate. Týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie  Špitálska.

Stavebné práce na vyťaženej križovatke v Košiciach sú ukončené

Podľa informácií spoločnosti EUROVIA SK, a.s., zhotoviteľa diela – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET), bude križovatka VSS stavebne ukončená podľa projektovej dokumentácie v pondelok, 31. 7. 2017. Súbežne s dokončovacími prácami prebiehajú aj legislatívne procesy tak, aby mohla byť stavba odovzdaná do užívania. Predpokladaný termín spustenia dopravy cez  križovatku je prvý augustový víkend.

Poklopanie základného kameňa križovatky Lehota

Poklopaním základného kameňa privádzača cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA odštartovali 7.7.2017 práce na vybudovaní staronového napojenia. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastreší spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.
Objednávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

všetky novinky

Eurovia

Asfaltové zmesi

Asfaltové zmesi

Okrem všetkých bežných druhov asfaltových zmesí, vrátane zmesí s vysokým modulom tuhosti, disponuje stavebná spoločnosť EUROVIA SK, a.s. množstvím ďalších technológií vyvinutých prevažne spoločnosťou EUROVIA vo Francúzsku, ako napríklad:

·         VIAPHONE® - asfaltová zmes s nízkou hlučnosťou, ktorá účinne a trvalo znižuje emisie valivého hluku a zároveň je, oproti drenážnímu asfaltu, menej náchylná k zaneseniu.

·         GRIPFIBRE® - unikátny mikrokoberec s veľkým obsahom syntetických vlákien, ktorý umožňuje dosiahnuť dobré protišmykové vlasnosti a dlhšiu trvanlivosť. Jeho pokládka je rýchla, vozovku je možné sprevádzkovať pre užívateľov už do polhodiny od pokládky.

·         RUGOVIA®TM – zmes špeciálneho zloženia, ktoré zaisťuje dobré povrchové vlastnosti a trvanlivosť obrusnej vrstvy v malých hrúbkach.

·         REXOVIA® - špeciálny asfaltový betón odolný voči trvalým deformáciám pri zachovaní dobrých únavových vlastností. Hodí sa pre vozovky zaťažené pomaly sa pohybujúcimi alebo zastavujúcimi ťažkými dopravnými prostriedkami.

·         VIASAF® - špeciálna asfaltová zmes s vysokým obsahom silno modifikovaného asfaltu určená pre medzivrstvy obmedzujúce šírenie trhlín.

·         SALVIACIM® (asfaltocementový betón) – polotuhá vrstva vhodná pre plochy s pomalou a zastávajúcou dopravou ako sú autobusové zastávky, manipulačné plochy, letiská či priemyselné prevádzky. Hotová konštrukcia je bezšpárový monolitický komplex, ktorý má pružnosť asfaltovej zmesi, blížiaci sa svojou tuhosťou betónu a súčasne sa vyznačuje dobrou odolnoťou proti chemikáliám.

·         TEMPERA® – nízkoteplotné asfaltové zmesi vyvinuté spoločnosťou Eurovia v spolupráci s firmou MeadWestvaco, ktorých prísady Evotherm MA3 umožňujú zníženie pracovných teplôt asfaltových zmesí o 30°C, čím sa významnou mierou eliminujú emisie skleníkových plynov (až o 40%), spotreba energie (až o 30%) a expozícia pracovníkov asfaltovými výparmi.

CANADER-mix – studená asfaltová zmes z kvalitného kameniva a riedeného asfaltu so špeciálne modifikovanou aditívnou prísadou kanadského vlastníka tejto technológie, ktorá umožňuje dlhodobé skladovanie a spracovateľnosť až do -10°C. CANADER-mix umožňuje úspornú realizáciu výtlkov a drobných opráv povrchu vozoviek i za nepriaznivých klimatických podmienok – za dažďa, snehu a mrazov až do - 10°C. (viac informácií o tejto asfaltovej zmesi najdete na …….