• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Diaľničný úsek na Kysuciach je otvorený

V sobotu 2. decembra 2017  bol pre motoristov otvorený úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Diaľnica D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorý zabezpečuje osobnú aj nákladnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh. Samotný diaľničný úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie vedúcim až po hranicu s Poľskom, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
 

Križovatka Blatné prejazdná bez obmedzení

Po viac ako ročných obmedzeniach a intenzívnych prácach bol v pondelok 27.novembra 2017 kompletne sprejazdnený najfrekventovanejší úsek diaľnice D1 do hlavného mesta v úseku križovatky Blatné. Postupné sprejazdňovanie sa začalo vo štvrtok dopoludnia. Plná premávka sa na tento úseku diaľnice vrátila s viac ako mesačným predstihom.

 

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 110
e-mail: riaditelstvo@eurovia.sk  


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: riaditelstvo@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: juraj.dancisin@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Daniel Hanko – ekonomický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.3813 344
e-mail: daniel.hanko@eurovia.sk
 

TECHNICKÝ ÚSEK
Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: peter.koval@eurovia.sk  

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK
Ing. Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 714 080
e-mail: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE MÉDIÁ A  MARKETING

Mgr. Lenka Kubejová – PR manažérka a hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 774 124
e-mail:  lenka.kubejova@eurovia.sk 
 
 

 

 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
tel: +421.55.7261 328
e-mail: zavod-ke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE
Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektora: Ing. Peter Domanič
tel: +421.56.3812 627
e-mail: sektor-mi@eurovia.sk  


ZÁVOD PREŠOV
Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Marek Reisinger
tel: +421.51.7733 433
e-mail: zavod-po@eurovia.sk  


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI Jelšová 24, 080 05 Prešov
tel: +421.51.7733 433
e-mail: zavod-po@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA 
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Peter Tekeľ
tel: +421.2.40 203 720
e-mail: zavod-ba@eurovia.sk

 

ZÁVOD GRANVIA CONSTRUCTION 
Štúrova 22, 949 01 Nitra
riaditeľ závodu: Ing. Votěch Kabela
tel: +421.917 456 217
e-mail: zavod-gc@eurovia.sk

 
SEKTOR NITRA
Cabajská 10, 950 22 Nitra
vedúci sektora: Ing. Peter Vanek
tel: +421.917 460 684
e-mail: sektor-nr@eurovia.sk

 
 
ZÁVOD STRED
Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Miloš Farkaš
mobil: +421.917 478 967
e-mail: zavod-bb@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektora: Ing. Ladislav Važan
tel: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
e-mail: sektor-za@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
tel: +421.52.77 34 277
fax: +421.52.77 34 277
e-mail: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR CESTY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
vedúci sektora: Ing. Sergej Galajda
tel: +421.908 774 100
fax: +421.52.77 34 277
e-mail: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR BETÓN
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.77 34 277
fax: +421.52.77 34 277
e-mail: zavod-ds@eurovia.sk  
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE
Halatova 2, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
tel: +421.908 774 139
e-mail: zavod-oc@eurovia.sk

 
ZÁVOD OPERATION
Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
tel: +421.907 786 048
e-mail: zavod-op@eurovia.sk