Eurovia

Novinky
EUROVIA začína stavať diaľnicu pri Žiline

Podpísanie zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením firiem EUROVIA SK, Hochtief CZ a SMS 26. mája 2014 odštartovalo výstavbu 4,25 km úseku diaľnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Slávnostné poklopanie kameňa tejto stavby na Námestí A. Hlinku v Žiline za účasti štátnych predstaviteľov a zástupcov objednávateľa i zhotoviteľských spoločností sa konalo 17. júna 2014 o 11:00.

Ubúdajúca konštrukcia Starého mosta mení tvár Dunaja

Združenie MHD – Starý most (EUROVIA SK a.s., EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s.) už pred pár dňami odstránilo konštrukciu bratislavského Starého mosta nad Dunajom. Z prevádzkových dôvodov ostali iba dve posledné mostné polia železničnej časti mosta na petržalskej strane, do ktorých sa však už Združenie pustilo a zároveň začína budovať aj montážnu plošinu. Z nej bude na jeseň tohto roka nasúvať ponad Dunaj novú konštrukciu Starého mosta, ktorá sa vyrába v ostravských Vítkoviciach.

Východnú a západnú časť hory Šibenik spojil rovnomenný tunel
 
Združenie EUROVIA – SMS – D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek v piatok 21. marca 2014 slávnostne a oficiálne spojilo západnú a východnú časť vrchu Šibenik neďaleko Levoče. Prerazenie južnej tunelovej rúry sa udialo za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, EUROVIE SK a spoločnosti TUBAU, ktorá je hlavným zhotoviteľom tunela Šibenik.

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

EUROVIA SK
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 110
e-mail: sekrss@eurovia.sk


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Ján Kravčák – finančný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK

Ing.Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 714 080
e-mail: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE  MARKETING

Mgr. Lucia Komanická – PR manažérka
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: lucia.komanicka@eurovia.sk
 

KONTAKT  PRE  MÉDIÁ

Mgr. Lenka Kubejová – hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 774 124
e-mail: lenka.kubejova@eurovia.sk
 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
tel: +421.55.7261 328
e-mail: sekrke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE

Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektoru: Ing. Peter Domanič
tel: +421.56.3812 627
e-mail: sekrmi@eurovia.sk


ZÁVOD PREŠOV

Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Sergej Galajda
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI

Jelšová 24, 080 05 Prešov
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA

Pri Trati 25a, 821 06 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Karol Bohunický
tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk

SEKTOR NITRA

Cabajská 10, 950 22 Nitra
tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk


ZÁVOD STRED

Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Marián Kmeť
tel: +428.3811 531
mobil: +421.917 478 967
e-mail: katarina.cellarova@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA

Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektoru : Ing. Adrián Bukovec
tel: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
e-mail: mariana.strbkova@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR CESTY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR BETÓN

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE

Halatova 2, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
tel: +421.908 774 139
e-mail: marcel.balaz@eurovia.sk 

 
 
ZÁVOD OPERATION

Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
tel: +421.907 786 048
e-mail: ivan.ocenas@eurovia.sk