Eurovia

Novinky
Začiatkom mája odštartovala rozsiahla modernizácia električkových uzlov v Košiciach

Mesto Košice sa rozhodlo po mnohých rokoch odštartovať rozsiahlu modernizáciu uzlov električkovej dráhy. 29.4.2015 spoločnosť EUROVIA SK, a.s. prebrala stavenisko a začala s prípravnými prácami. Začiatkom mája sa ozvali prvé motory strojov závodu Košice na líniovej stavbe mestskej električkovej dráhy.

 

10. marca začala razba tunela Považský Chlmec

10. marca 2015 začala slávnostným posvätením a osadením sošky sv. Barbory výstavba tunela Považský Chlmec na úseku diaľnice D3 Žilina (Strážov)  – Žilina (Brodno). Diaľničný tunel sa začal raziť v mieste stavby stredného portálu, čo umožňuje razenie zo štyroch strán. Úsek dlhý 4,2 kilometra pozostáva (okrem iného) z 2,2 kilometra v tuneli a 1,4 kilometra vedúceho estakádou cez Hričovskú priehradu, ktorá bude stáť na 57 pilieroch, z nich bude 35 vo vode.

Odštartovala výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova

Poklopaním základného kameňa začala 9. marca 2015 výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova. Úsek dlhý 5,310 km vznikne vybudovaním preložky cesty I/77, čím dôjde k zníženiu zaťaženia existujúcej komunikačnej siete mesta a odkloneniu tranzitnej dopravy mimo zastavané územie Bardejova. Obchvat má za cieľ zlepšiť životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v centre mesta, ako i poskytnúť vyšší dopravný komfort užívateľom komunikácie.

 

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

EUROVIA SK
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 110
e-mail: sekrss@eurovia.sk


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Daniel Hanko – ekonomický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk 
 

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK

Ing. Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 714 080
e-mail: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE  MARKETING

Mgr. Lucia Komanická – PR manažérka
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: lucia.komanicka@eurovia.sk
 

KONTAKT  PRE  MÉDIÁ

Mgr. Lenka Kubejová – hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 774 124
e-mail: lenka.kubejova@eurovia.sk
 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
tel: +421.55.7261 328
e-mail: sekrke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE

Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektora: Ing. Peter Domanič
tel: +421.56.3812 627
e-mail: sekrmi@eurovia.sk


ZÁVOD PREŠOV

Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Marek Reisinger
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI

Jelšová 24, 080 05 Prešov
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA

Pri Trati 25a, 821 06 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž                                  tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk

SEKTOR NITRA

Cabajská 10, 950 22 Nitra
tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk


ZÁVOD STRED

Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Marián Kmeť
tel: +428.3811 531
mobil: +421.917 478 967
e-mail: katarina.cellarova@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA

Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
tel: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
e-mail: mariana.strbkova@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR CESTY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
vedúci sektora: Ing. Sergej Galajda
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR BETÓN

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE

Halatova 2, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
tel: +421.908 774 139
e-mail: marcel.balaz@eurovia.sk 

 
 
ZÁVOD OPERATION

Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
tel: +421.907 786 048
e-mail: ivan.ocenas@eurovia.sk