• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.


Odštartovali práce na vyťaženej križovatke v Prešove

Slávnostným poklopaním základného kameňa za účasti ministra dopravy a výstavby pána Arpáda Erséka odštartovali práce na jednej z najvyťaženjších križovatiek v meste Prešov.

Titulom Stavba roka 2017 sa pýši diaľnica D3 pri Žiline

Slávnostné odovzdávanie cien STAVBA ROKA 2017 sa v stredu 11.apríla 2018 nieslo v znamení úspechu diaľničnej stavby realizovanej Združením D3 pod taktovkou hlavného zhotoviteľa, spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: riaditelstvo@eurovia.sk  


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: riaditelstvo@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: juraj.dancisin@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Daniel Hanko – ekonomický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.3813 344
E: daniel.hanko@eurovia.sk
 

TECHNICKÝ ÚSEK
Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: peter.koval@eurovia.sk  

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK
Ing. Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.908 714 080
E: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE MÉDIÁ A  MARKETING

Mgr. Simona Tančáková – PR manažérka a hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.918 888 355
E: simona.tancakova@eurovia.sk 
 
 

 

 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
T: +421.55.7261 328
E: zavod-ke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE
Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektora: Ing. Peter Domanič
T: +421.56.3812 627
E: sektor-mi@eurovia.sk  


ZÁVOD PREŠOV
Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Marek Reisinger
T: +421.51.7733 433
E: zavod-po@eurovia.sk  


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI Jelšová 24, 080 05 Prešov
T: +421.51.7733 433
E: zavod-po@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA 
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Peter Tekeľ
T: +421.2.40 203 720
E: zavod-ba@eurovia.sk

 

ZÁVOD GRANVIA CONSTRUCTION 
Štúrova 22, 949 01 Nitra
riaditeľ závodu: Ing. Votěch Kabela
T: +421.917 456 217
E: zavod-gc@eurovia.sk

 
SEKTOR NITRA
Cabajská 10, 950 22 Nitra
vedúci sektora: Ing. Peter Vanek
T: +421.917 460 684
E: sektor-nr@eurovia.sk

 
 
ZÁVOD STRED
Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Miloš Farkaš
T: +421.917 478 967
E: zavod-bb@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektora: Ing. Ladislav Važan
T: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
E: sektor-za@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
T: +421.52.77 34 277
E: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR CESTY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
vedúci sektora: Ing. Sergej Galajda
T: +421.908 774 100
E: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR BETÓN
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.77 34 277
E: zavod-ds@eurovia.sk  
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
T: +421.908 774 139
E: zavod-oc@eurovia.sk

 
ZÁVOD OPERATION
Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
T: +421.907 786 048
E: zavod-op@eurovia.sk