• Slovnesky
  • English

Eurovia

Novinky
Modernizácia električkových tratí v Košiciach bola ukončená
Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia. 
Na baníkov pri razení tunela Prešov dohliada svätá Barbora
Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa 23.8.2018 naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.
EUROVIA SK má novú PR manažérku

Od 13. augusta 2018 preberá všetky komunikačné záležitosti spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  Mgr. Simona Tančáková, ktorá sa stala staronovou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti EUROVIA SK, a.s. patriacej do skupiny EUROVIA CS.

 

 

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: riaditelstvo@eurovia.sk  


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI
Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: riaditelstvo@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK
Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: juraj.dancisin@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK
Ing. Daniel Hanko – ekonomický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.3813 344
E: daniel.hanko@eurovia.sk
 

TECHNICKÝ ÚSEK
Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.55.7261 101
E: peter.koval@eurovia.sk  

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK
Ing. Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.908 714 080
E: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE MÉDIÁ A  MARKETING

Mgr. Simona Tančáková – PR manažérka a hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
T: +421.918 888 355
E: simona.tancakova@eurovia.sk 
 
 

 

 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
T: +421.55.7261 328
E: zavod-ke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE
Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektora: Ing. Peter Domanič
T: +421.56.3812 627
E: sektor-mi@eurovia.sk  


ZÁVOD PREŠOV
Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Marek Reisinger
T: +421.51.7733 433
E: zavod-po@eurovia.sk  


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI Jelšová 24, 080 05 Prešov
T: +421.51.7733 433
E: zavod-po@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA 
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Peter Tekeľ
T: +421.2.40 203 720
E: zavod-ba@eurovia.sk

 

ZÁVOD GRANVIA CONSTRUCTION 
Štúrova 22, 949 01 Nitra
riaditeľ závodu: Ing. Votěch Kabela
T: +421.917 456 217
E: zavod-gc@eurovia.sk

 
SEKTOR NITRA
Cabajská 10, 950 22 Nitra
vedúci sektora: Ing. Peter Vanek
T: +421.917 460 684
E: sektor-nr@eurovia.sk

 
 
ZÁVOD STRED
Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Miloš Farkaš
T: +421.917 478 967
E: zavod-bb@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektora: Ing. Ladislav Važan
T: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
E: sektor-za@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
T: +421.52.77 34 277
E: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR CESTY
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
vedúci sektora: Ing. Sergej Galajda
T: +421.908 774 100
E: zavod-ds@eurovia.sk  


SEKTOR BETÓN
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.77 34 277
E: zavod-ds@eurovia.sk  
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE
Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
T: +421.908 774 139
E: zavod-oc@eurovia.sk

 
ZÁVOD OPERATION
Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
T: +421.907 786 048
E: zavod-op@eurovia.sk