Eurovia

Novinky
10. marca začala razba tunela Považský Chlmec

10. marca 2015 začala slávnostným posvätením a osadením sošky sv. Barbory výstavba tunela Považský Chlmec na úseku diaľnice D3 Žilina (Strážov)  – Žilina (Brodno). Diaľničný tunel sa začal raziť v mieste stavby stredného portálu, čo umožňuje razenie zo štyroch strán. Úsek dlhý 4,2 kilometra pozostáva (okrem iného) z 2,2 kilometra v tuneli a 1,4 kilometra vedúceho estakádou cez Hričovskú priehradu, ktorá bude stáť na 57 pilieroch, z nich bude 35 vo vode.

Odštartovala výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova

Poklopaním základného kameňa začala 9. marca 2015 výstavba juhozápadného obchvatu Bardejova. Úsek dlhý 5,310 km vznikne vybudovaním preložky cesty I/77, čím dôjde k zníženiu zaťaženia existujúcej komunikačnej siete mesta a odkloneniu tranzitnej dopravy mimo zastavané územie Bardejova. Obchvat má za cieľ zlepšiť životné prostredie a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v centre mesta, ako i poskytnúť vyšší dopravný komfort užívateľom komunikácie.

 

Michalovce sa tešia z novej okružnej križovatky takmer o dva mesiace skôr

Slávnostné uvedenie stavby „I/50 a I/18 MICHALOVCE KRIŽOVATKA“ do užívania sa uskutočnilo vo štvrtok 30. októbra 2014 o 14.30 hodine. Symbolického prestrihnutia pásky tejto stavby sa zúčastnili štátni predstavitelia a zástupcovia objednávateľa (SSC, IVSC Košice) i zhotoviteľa. Stavebné práce realizovala pre mesto Michalovce spoločnosť EUROVIA SK, a.s., sektor Michalovce (závod Košice) v termíne od  5.11.2013 do 3.10.2014. Rekonštrukcia pôvodnej svetelne riadenej priesečnej križovatky na okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných pruhov je tak ukončená.

 

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

EUROVIA SK
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 110
e-mail: sekrss@eurovia.sk


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Daniel Hanko – ekonomický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk 

Ing. Ján Kravčák – manažér špeciálneho financovania projektov
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: jan.kravcak@eurovia.sk

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK

Ing. Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 714 080
e-mail: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE  MARKETING

Mgr. Lucia Komanická – PR manažérka
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: lucia.komanicka@eurovia.sk
 

KONTAKT  PRE  MÉDIÁ

Mgr. Lenka Kubejová – hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 774 124
e-mail: lenka.kubejova@eurovia.sk
 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
tel: +421.55.7261 328
e-mail: sekrke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE

Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektora: Ing. Peter Domanič
tel: +421.56.3812 627
e-mail: sekrmi@eurovia.sk


ZÁVOD PREŠOV

Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Marek Reisinger
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI

Jelšová 24, 080 05 Prešov
tel: +421.51.7733 433
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA

Pri Trati 25a, 821 06 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Karol Bohunický
tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk

SEKTOR NITRA

Cabajská 10, 950 22 Nitra
tel: +421.2.40203 720
e-mail: sekras@eurovia.sk


ZÁVOD STRED

Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Marián Kmeť
tel: +428.3811 531
mobil: +421.917 478 967
e-mail: katarina.cellarova@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA

Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektora: Ing. Adrián Bukovec
tel: +421.41.3818 003, +421.41.3818 002
e-mail: mariana.strbkova@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR CESTY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
vedúci sektora: Ing. Sergej Galajda
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR BETÓN

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE

Halatova 2, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
tel: +421.908 774 139
e-mail: marcel.balaz@eurovia.sk 

 
 
ZÁVOD OPERATION

Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
tel: +421.907 786 048
e-mail: ivan.ocenas@eurovia.sk