Eurovia

Novinky
Východnú a západnú časť hory Šibenik spojil rovnomenný tunel
 
Združenie EUROVIA – SMS – D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek v piatok 21. marca 2014 slávnostne a oficiálne spojilo západnú a východnú časť vrchu Šibenik neďaleko Levoče. Prerazenie južnej tunelovej rúry sa udialo za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Národnej diaľničnej spoločnosti, EUROVIE SK a spoločnosti TUBAU, ktorá je hlavným zhotoviteľom tunela Šibenik.
Nosný systém MHD v Bratislave


Stavba Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 1.časť Bosákova ulica-Šafárikovo nám., ktorej zhotoviteľom je konzorcium „Zduženie MHD – Starý most“ (členovia: EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s. a SMP CZ, a.s.) je komplexná stavba, na ktorej sa realizujú práce rôzneho typu: električkové koľaje, rekonštrukcia mosta, kanalizácie, komunikácie, preložky atď. V súčasnom období predstavuje jej najatraktívnejšiu časť prestavba Starého mosta vedúceho ponad Dunaj. Ešte tento rok sa rozoberie jeho oceľová konštrukcia a súčasné dva piliere nahradí jeden nový, ktorý sa bude musieť navýšiť, pretože dnešná výška Starého mosta nie je vyhovujúca. Aby sa most pri rozoberaní nezlomil, podopierajú ho súlodia.

Slávnostné poklopanie kameňa v Michalovciach
V utorok 5.novembra 2013  sa oficiálne spustila stavba pod názvom I/50 a 1/18 Michalovce križovatka. Pri tejto príležitosti bol slávnostne poklopaný základný kameň stavby za účasti štátneho tajomníka MDVRR V. Stromčeka, predsedu KSK Z. Trebuľu, primátora Michaloviec V. Záhorčáka, generálneho riaditeľa SSC R. Žemberu , najvyšších predstaviteľov EUROVIA SK a ďalších hostí.
Prestavba súčasnej priesečnej križovatky na okružnú sa uskutoč­ňuje v rámci projektu rekonštrukcie križova­tiek na cestách prvej triedy prostredníctvom Operačného programu Doprava.Práce by mali  trvať 13 mesiacov a stáť 1,89 mil. eur a zrealizuje ich sektor Michalovce.

všetky novinky

Eurovia

Kontakty

 

SÍDLO SPOLOČNOSTI

EUROVIA SK
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 110
e-mail: sekrss@eurovia.sk


RIADITEĽSTVO SPOLOČNOSTI

Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk


OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Ján Kravčák – finančný riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
fax: +421.55.7261 215
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Ing. Peter Kovaľ – technický riaditeľ
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 101
e-mail: sekrss@eurovia.sk

 

MECHANIZAČNÝ ÚSEK

Ing.Branislav Mackulín – riaditeľ mechanizácie a investícií
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 213
e-mail: branislav.mackulin@eurovia.sk

 

KONTAKT  PRE  MARKETING

Mgr. Lucia Komanická – PR manažérka
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.55.7261 206
e-mail: lucia.komanicka@eurovia.sk
 

KONTAKT  PRE  MÉDIÁ

Mgr. Lenka Kubejová – hovorkyňa
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
tel: +421.908 774 124
e-mail: lenka.kubejova@eurovia.sk
 

 

 

 

   

ZÁVOD KOŠICE

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
riaditeľ závodu: Ing. Štefan Balint
tel: +421.55.7261 328
fax: +421.55.7261 330
e-mail: sekrke@eurovia.sk


SEKTOR MICHALOVCE

Staničná 11, 071 65 Michalovce
vedúci sektoru: Ing. Peter Domanič
tel: +421.56.6403 513
fax: +421.56.6443 532
e-mail: sekrmi@eurovia.sk


ZÁVOD PREŠOV

Jelšová 24, 080 05 Prešov
riaditeľ závodu: Ing. Sergej Galajda
tel: +421.51.7733 433
fax: +421.51.7733 240
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


SEKTOR ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI

Jelšová 24, 080 05 Prešov
tel: +421.51.7733 433
fax: +421.51.7733 240
e-mail: sekrpo@eurovia.sk


ZÁVOD BRATISLAVA

Pri Trati 25a, 821 06 Bratislava
riaditeľ závodu: Ing. Karol Bohunický
tel: +421.2.40203 720
fax: +421.2.45525 210
e-mail: sekras@eurovia.sk

SEKTOR NITRA

Cabajská 10, 950 22 Nitra
tel: +421.2.40203 720
fax: +421.2.45525 210
e-mail: sekras@eurovia.sk


ZÁVOD STRED

Medený Hámor 4A, 974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Marián Kmeť
tel: +421.917 478 967
e-mail: katarina.cellarova@eurovia.sk


SEKTOR ŽILINA

Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
vedúci sektoru : Ing. Adrián Bukovec
tel: 041/ 3247 102, 041/3247 104
fax : 041 / 3247 105
e-mail: mariana.strbkova@eurovia.sk


ZÁVOD DOPRAVNÉ STAVBY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Ladislav Macura
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR CESTY

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk


SEKTOR BETÓN

Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
tel: +421.52.7734 279
fax: +421.52.7734 277
e-mail: sekrds@eurovia.sk
 
 
ZÁVOD OBAĽOVNE

Halatova 2, 058 01 Poprad
riaditeľ závodu: Ing. Marcel Baláž
tel: +421.908 774 139
e-mail: marcel.balaz@eurovia.sk 

 
 
ZÁVOD OPERATION

Partizánska cesta 118/A
974 01 Banská Bystrica
riaditeľ závodu: Ing. Ivan Očenáš
tel: +421.907 786 048
e-mail: ivan.ocenas@eurovia.sk