Eurovia

Novinky
Začína výstavba jedného z posledných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh

Prešovčania si konečne vydýchnu. Slávnostným podpisom zmluvy odštartovala 6.apríla 2017 výstavba juhozápadného obchvatu mesta Prešov. Takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 bude vybudovaný do roku 2021. Postaví ho združenie firiem EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia za 356,34 milióna eur. Objednávateľom projektu je Národná diaľničná spoločnosť.   

 

 

  

STAVBA ROKA 2016 - VEČER V ZNAMENÍ ÚSPECHU

 

Starý most získal v rámci súťaže Stavba roka 2016 Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie ako aj Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie.

 

 

 

 

 

 

Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

 

 

 

všetky novinky

 

Viac ako polstoročná tradícia radí spoločnosť EUROVIA SK, a.s., člena skupiny EUROVIA CS, ktorý je súčasťou medzinárodného koncernu VINCI, medzi lídrov v stavebnom sektore na slovenskom trhu. Od jej vzniku prešla spoločnosť viacerými zmenami, no základné princípy, ako sú včasne a kvalitne odvedená práca za dodržiavania najprísnejších pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či skúsení zamestnanci, ktorí pristupujú ku každému projektu osobitne a zodpovedne ostávajú kľúčovým znakom úspechu i v dnešných časoch. Aj preto každoročne patríme medzi TOP 10 najväčších stavebných firiem na Slovensku, sme lídrom v regionálnych PPP projektoch. Všetky tieto úspechy zdôrazňuje aj skutočnosť, že disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celom Slovensku a vďaka dcérskej spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštruktúrne stavby.

 www.eurovia.cz           www.eurovia.com          www.vinci.com

www.eurovia-kamenolomy.sk

 

Kde nás nájdete:

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518, DIČ: 2020490274, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sa, vložka č. 248/V

Nájsť na mape