Eurovia

Novinky
Štartuje druhá etapa prác na modernizácii električkových tratí v Košiciach

Nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku odštartovala ďalšia etapa modernizácie električkových tratí na stavbe „KE, modernizácia električkových  tratí MET v meste Košice“. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

 

 

 

Cez víkend bude uzatvorená časť D1

V sobotu 15.10.2016 v čase od 15,00 hod do nedele 16.10.2016 do 9.00 hod dôjde k úplnej uzávierke diaľnice D1 od križovatky Trnava po vjazd Blatné (smer Žilina - Bratislava) a od Blatného po križovatku Voderady (smer Bratislava - Žilina). Uzávierka je nutná pre zachovanie bezpečnosti motoristov a plynulosti dopravy počas demolácie mosta vedúceho ponad diaľnicu D1. K demolácii mosta nad diaľnicou dôjde približne v 30 kilometri diaľnice D1 v rámci výstavby novej križovatky Blatné. Motoristi si môžu ako obchádzkovú trasu uzavretého úseku diaľnice D1 vybrať z niekoľkých možností vyznačených a farebne odlíšených na obrázku.

Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried

V utorok 9. februára 2016 boli slávnostne odovzdané viaceré úseky projektu „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji“ do užívania širokej motoristickej verejnosti.

 Predmetom projektu bola rekonštrukcia cesty medzinárodného významu I/50 zabezpečujúca lokálnu i tranzitnú dopravu v smere východ – západ od hranice kraja (v k.ú. obce Bohúňovo) smerom na východ až po hranicu s Ukrajinou (v k.ú. obce Vyšné Nemecké).

 

 

 

 

 

všetky novinky

V apríli 2013 sa spoločnosť EUROVIA SK, a.s. stala držiteľom certifikátu Slovak Gold Exclusive.

EUROVIA SK, člen  celosvetového koncernu VINCI a skupiny EUROVIA CS pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 60 rokov. Nadväzujúc na bohaté skúsenosti a tradície svojich predchodcov ponúka svojim zákazníkom dodávky stavebných prác pri výstavbe a rekonštrukciách dopravných stavieb po celom Slovensku.

 

www.eurovia.cz           www.eurovia.com          www.vinci.com

 

V rovnakej skupine pôsobí i sesterská  spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., ktorá sa zaoberá ťažbou, úpravou a dodávaním vysokokvalitného drveného kameniva, ktoré sa používa do živičných a betónových zmesí, podkladov ciest a železničných zvrškov.

 

www.eurovia-kamenolomy.sk