Eurovia

Novinky
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried

V utorok 9. februára 2016 boli slávnostne odovzdané viaceré úseky projektu „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji“ do užívania širokej motoristickej verejnosti.

 

Predmetom projektu bola rekonštrukcia cesty medzinárodného významu I/50 zabezpečujúca lokálnu i tranzitnú dopravu v smere východ – západ od hranice kraja (v k.ú. obce Bohúňovo) smerom na východ až po hranicu s Ukrajinou (v k.ú. obce Vyšné Nemecké).

Prerazenie tunela Považský Chlmec na diaľnici D3

Východný a západný portál tunela Považský Chlmec na rozostavanej diaľnici D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno bol prepojený vo štvrtok 28.1.2016. Baníkom trvalo razenie tunelovej rúry necelých desať mesiacov.   

Na Spiši pribudlo ďalších 9,5 km diaľnice

V pondelok 30.11.2015 bola slávnostne uvedená do prevádzky diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Stavba sa napája na predchádzajúcu časť pred križovatkou Levoča a pod úpätím vrchu Šibenik vstupuje do rovnomenného 588 m dlhého tunela. 9 540 m dlhý úsek končí napojením na ďalší úsek D1 Jablonov – Studenec pri obci Nemešany.

všetky novinky

V apríli 2013 sa spoločnosť EUROVIA SK, a.s. stala držiteľom certifikátu Slovak Gold Exclusive.

EUROVIA SK, člen  celosvetového koncernu VINCI a skupiny EUROVIA CS pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 60 rokov. Nadväzujúc na bohaté skúsenosti a tradície svojich predchodcov ponúka svojim zákazníkom dodávky stavebných prác pri výstavbe a rekonštrukciách dopravných stavieb po celom Slovensku.

 

www.eurovia.cz           www.eurovia.com          www.vinci.com

 

V rovnakej skupine pôsobí i sesterská  spoločnosť EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., ktorá sa zaoberá ťažbou, úpravou a dodávaním vysokokvalitného drveného kameniva, ktoré sa používa do živičných a betónových zmesí, podkladov ciest a železničných zvrškov.

 

www.eurovia-kamenolomy.sk